Fyzikální vědy

Výzkumné infrastruktury provozované v oblasti fyzikálních věd často vyžadují rozsáhlá a technologicky náročná zařízení, která umožňují nejen držet krok s excelentní světovou jadernou a částicovou fyzikou, ale také provádět prvotřídní materiálový vývoj struktur a přístrojů využívaných pro měření specifických materiálových parametrů s využitím makroskopických a mikroskopických metod. Technologický vývoj a provoz jedinečných infrastruktur pro fyzikální výzkum a vývoj je finančně velice nákladný a obvykle přesahuje nejen možnosti individuálních výzkumných organizací, ale rovněž celých států nebo dokonce makro-regionů. Efektivního využívání jejich zdrojů může být tak dosaženo pouze jejich integrací v rámci výzkumných infrastruktur sloužících širší uživatelské komunitě. Velké výzkumné infrastruktury ČR, jež jsou provozovány pro výzkum a vývoj ve fyzikálních vědách v ČR, tak doplňují účasti ČR v mezinárodních zařízeních situovaných v Evropě anebo ve Spojených státech amerických.

Krajina těchto zařízení přitom zahrnuje velké výzkumné infrastruktury provozované v oblastech: jaderné a částicové fyziky, fyzikálních věd využívajících záření, laserové fyziky, materiálové fyziky, astronomie a astrofyziky.

Astronomie a astrofyzika

Fyzikální vědy využívající záření

Materiálová fyzika

Laserová fyzika

Aktuality