SPIRAL2-CZ

Název: Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne – účast ČR

Instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: Mgr. Jaromír Mrázek, Ph.D.; mrazek@ujf.cas.cz

Webové stránky

SPIRAL2-CZ zabezpečuje účast ČR ve výzkumné infrastruktuře SPIRAL2 (Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne) budované jako významné rozšíření existující laboratoře GANIL (Grand Accélérateur National d'ions Lourds) ve francouzském městě Caen. SPIRAL2 je konstruován pro základní a mezioborový výzkum i výzkum související s aplikacemi. Intenzivní iontové a neutronové svazky a navazující zařízení umožní mj. studium jaderných reakcí důležitých v astrofyzikálních scénářích od nukleosyntézy v rudých obrech po explozivní procesy v novách, dále studium aktivace konstrukčních a terčových materiálů nabitými částicemi či změny vlastností materiálů v neutronových polích (pro jaderné a  fúzní zdroje). Ve výzkumu radioizotopů s medicínským potenciálem budou využity intenzivní iontové svazky s variabilní energií a instalované technologie, na jejichž vývoji a výrobě se bude podílet ČR. Studovány budou průběhy jaderných reakcí a techniky produkce nových terapeutik a theranostik. V první fázi zahájení provozu SPIRAL2 budou k dispozici technologie k ozařování intenzivními svazky a měření krátkožijících produktů (vakuovo-pneumatický systém pro aktivaci, transport a měření vzorků vyvinutý v ČR) potřebné pro modelování, návrh a dekomisi konstrukčních a terčových materiálů budoucích jaderných zařízení. V budoucích jaderných a fúzních zařízeních je významným problémem generování změn v materiálech a narušování jejich vlastností po dlouholetém provozu. Technologické zařízení SPIRAL2 a intenzivní neutronová pole dovolí vyšší úroveň experimentálních testů těchto efektů. V rámci jaderné fyziky nízkých a středních energií bude díky kombinaci stabilních, radioaktivních a neutronových svazků GANIL/SPIRAL2 patřit mezi nejvýznamnější laboratoře v Evropě.