Společenské a humanitní vědy

Společenské a humanitní vědy významně přispívají k porozumění historickým, sociálním, ekonomickým, politickým a kulturním aspektům života v ČR a současně vytváří odborné znalosti, které jsou využívány v procesech integrace ČR do mezinárodních struktur v EU i v globální perspektivě. Poznání kulturního dědictví, tradic, hodnot a národní identity přispívá taktéž k sociální soudržnosti české společnosti a ke vzájemnému porozumění mezi českou a ostatními společnostmi a různými sociálními skupinami. Podporuje se tím jejich vzájemná spolupráce a napomáhá se zmírňování sociálních konfliktů. Výzkum v oblasti sociálních a humanitních věd se zaměřuje na aktuální témata, jakož i na dlouhodobé trendy v sektorech, jakými jsou demografický vývoj, migrace, sociální nerovnosti, etnické a další druhy rozdílů, genderové nerovnosti, vzdělávací systémy, systémy sociálního zabezpečení, ekonomický rozvoj, tvorba pracovních míst, zdraví a kvalita života, regionální rozvoj a mnohé další a vytváří tak platformu pro přijímání informovaných politických rozhodnutí podložených odbornými znalostmi. Výzkum v oblasti sociálních a humanitních věd tak podporuje rozvoj znalostní ekonomiky ČR a má i zřejmé dopady na posilování konkurenceschopnosti a rozvoj kvality života v ČR.

Zahrnuté infrastruktury:

Aktuality