Sociální a humanitní vědy / sociální a kulturní inovace

Sociální a humanitní vědy významně přispívají k porozumění historickým, sociálním, ekonomickým, politickým a kulturním aspektům života v ČR a poskytují odborné znalosti, které jsou dále využívány v procesech integrace ČR do mezinárodních struktur v rámci EU, jakož i v globální perspektivě. Poznání kulturního dědictví, tradic, hodnot a národní identity přispívá k sociální soudržnosti české společnosti a jejích různých sociálních skupin i vzájemnému porozumění mezi českou a zahraničními společnostmi. Podporuje se tím jejich vzájemná spolupráce a napomáhá se zmírňování sociálních konfliktů.

Výzkum v oblasti sociálních a humanitních věd se soustředí na aktuální témata i dlouhodobé trendy v sektorech, jakými jsou demografický vývoj, migrace, sociální nerovnosti, etnické a další druhy rozdílů, genderové nerovnosti, vzdělávání, systémy sociálního zabezpečení, ekonomický rozvoj, tvorba pracovních míst, zdraví a kvalita života, regionální rozvoj a mnohé další, a vytváří platformu pro přijímání informovaných politických rozhodnutí podložených odbornými znalostmi. Velké výzkumné infrastruktur zahrnuté na nejnovější aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2023 až 2026.

Aktuality