e-Infrastruktury

Vysoce kvalitní a dostatečně dimenzované ICT jsou pro moderní výzkum a vývoj naprosto nezbytné. Žádný výzkumný tým nemůže provádět excelentní výzkum a vývoj bez solidního ICT zázemí. Hlavním úkolem e-infrastruktury je tak poskytnout ucelené portfolio ICT služeb. Transparentním poskytováním těchto služeb je pro výzkumnou komunitu k dispozici unifikovaná ICT platforma a jednotlivé výzkumné týmy se tak mohou plně soustředit na výzkum a vývoj, tj. bez nutnosti řešit problémy se zpracováním, uložením nebo přenosem dat. E-infrastruktura ČR, založená na technologiích pro výměnu, ukládání a archivaci informací pro výzkum a vývoj a propojení geograficky distribuovaných výzkumných týmů, vybavení a výzkumných infrastruktur, je stěžejní nutností interdisciplinární spolupráce. Panevropská e-infrastruktura, jíž je česká e-infrastruktura nedílnou součástí, navíc zpřístupňuje českým výzkumným infrastrukturám a týmům i unikátní výzkumné infrastruktury, které jsou fyzicky situovány v zahraničí. Díky svému distribuovanému charakteru e-infrastruktura ČR přispívá k velmi výraznému zkvalitňování dostupnosti excelentních moderních ICT se stejnými parametry ve všech regionech ČR. V současné době je dané přitom zcela nezbytnou podmínkou udržení a prohloubení kompetitivní úrovně výzkumu a vývoje v ČR a tím i konkurenceschopnosti české ekonomiky. Kromě poskytování služeb pro výzkum a vývoj e-infrastruktura ČR poskytuje rovněž jedinečné prostředí pro experimenty a ověřování nových technologií souvisejících s vlastním provozem e-infrastruktury. E-infrastruktura je tak i akcelerátorem rozvoje ICT ve všech oblastech a hraje zásadní roli v budování informační společnosti.

Zahrnuté infrastruktury:

Aktuality