Environmentální vědy

Výzkum životního prostředí je velmi úzce spjat nejen s ekologií, která zkoumá vztahy živých organismů a prostředí, ale i s vědami o Zemi, snažícími se pochopit složitost fungování energetického metabolismu a biogeochemických cyklů na planetě Zemi. Výzkum životního prostředí je zaměřen rovněž na studium interakcí mezi životním prostředím a lidskou společností. Tyto aspekty jsou velice důležité, protože životní prostředí na Zemi poskytuje podmínky pro existenci života, na kterých je závislé samo přežití člověka jako druhu. Životní prostředí navíc poskytuje řadu ekosystémových služeb, jež jsou základnou naší ekonomiky. Kromě složitosti jednotlivých problémů a složek životního prostředí je třeba vnímat, že jednotlivé procesy se odehrávají na různých časoprostorových škálách. Mnoho z klíčových procesů probíhá na mikroúrovni, avšak jejich kumulativní účinky mají globální rozměr a časové měřítko jejich působení může značně přesáhnout délku lidského života. Současná věda se snaží o kvalitnější pochopení těchto časoprostorových souvislostí. Environmentální velké výzkumné infrastruktury ČR jsou zaměřeny na podporu širokého spektra těchto výzkumných činností, a to prostřednictvím poskytování specifických analýz, expertíz a databází jinak nedostupných dat.

Zařazené infrastruktury:

Aktuality