Environmentální vědy

Výzkum životního prostředí je velmi úzce spjatý nejen s ekologií, která zkoumá vztahy živých organismů a prostředí, ale i s vědami o Zemi, snažícími se pochopit složitost fungování energetického metabolismu a biogeochemických cyklů na naší planetě. Výzkum životního prostředí je zaměřený také na studium interakcí mezi životním prostředím, jedincem a lidskou společností, včetně hledání způsobů, jakými mohou být tyto interakce ovlivněny, řízeny a regulovány. Tyto aspekty jsou velmi důležité, protože v duchu konceptu tzv. „jednoho zdraví“ životní prostředí na Zemi poskytuje podmínky pro existenci života, na kterých je závislé samo přežití člověka jako druhu, jeho výživa, zdraví a kvalita života.

Životní prostředí navíc poskytuje řadu ekosystémových a přírodních služeb, jež jsou základem života na Zemi. I když existují tendence vnímat tyto ekosystémové a přírodní služby jako samozřejmé, lidská činnost může naprosto zásadním způsobem ohrozit jejich poskytování. Velké výzkumné infrastruktury ČR, jež působí v oblasti environmentálních věd, jsou zaměřeny na podporu širokého spektra činností výzkumu, vývoje a inovací zainteresovaných uživatelů, kterým poskytují specifické analýzy, expertízy, databáze a jinak nedostupná data a možnost s nimi spolupracovat při jejich zpracování a vyhodnocení.

 

Aktuality