NanoEnviCz

Název: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., martin.kalbac@jh-inst.cas.cz

Webové stránky

NanoEnviCz integruje kapacity několika výzkumných organizací ČR v oblasti komplexního interdisciplinárního výzkumu širokého spektra nanomateriálů a nanotechnologií. Portfolio takto provozovaných zařízení a expertíz poskytovaných NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů a nanokompozitů, jakožto materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace. Služby NanoEnviCz zahrnují řízené syntézy nanostrukturních materiálů, jejich komplexní chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie. NanoEnviCz vytváří efektivní víceúčelovou platformu jak pro partnerské výzkumné organizace podílející se na provozu a činnosti výzkumné infrastruktury, tak pro uživatele, a to jak z akademické obce, tak z průmyslové sféry a ze sektoru orgánů státní správy ČR. NanoEnviCz umožňuje otevřený centralizovaný přístup ke všem kapacitám této distribuované výzkumné infrastruktury pro tuzemské i zahraniční uživatele.