Redakční rada

PhDr. Lukáš Levák – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Jan Gruntorád, CSc. – CESNET

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. – Univerzita Karlova

Ing. Ondřej Hradil – Středoevropský technologický institut v Brně

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Martin Palkovič, Ph.D. – VŠB – Technická univerzita Ostrava

Doc. Radislav Sedláček, Ph.D. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 

Účast v Redakční radě webu je otevřena i dalším zájemcům z řad velkých výzkumných infrastruktur.