Zdraví a potraviny

Velké výzkumné infrastruktury ČR v oblasti zdraví a potravin zahrnují širokou škálu vědních disciplín, a to od základního výzkumu se systémově biologickými přístupy až po translační a klinický výzkum, jenž urychluje a podporuje vznik nových biotechnologických specializací. Současná dynamika vývoje krajiny biomedicínských velkých výzkumných infrastruktur ČR navazuje na tradiční orientaci českého výzkumu a vývoje a v letech 2007–2015 byla značně umocněna využitím prostředků strukturálních fondů EU, které umožnily modernizovat či nově vybudovat většinu biomedicínských velkých výzkumných infrastruktur ČR. Krajina těchto infrastruktur zahrnuje vzájemně komplementární biomedicínská zařízení, přičemž každé z nich poskytuje konkrétní integrované servisní aktivity, spojující určitá výzkumná zařízení, technologie, odborné znalosti a zdroje. Většina z těchto biomedicínských velkých výzkumných infrastruktur ČR je integrována do panevropských výzkumných infrastruktur (především ESFRI), což zvyšuje úroveň jejich expertízy, efektivity a posiluje i jejich význam a důležitost v rámci Evropského výzkumného prostoru.

Zahrnuté infrastruktury:

 

Aktuality