ELIXIR-CZ

Název: Česká národní infrastruktura pro biologická data

Instituce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: prof. doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.; jiri.vondrasek@uochb.cas.cz

Webové stránky

Současné tempo generování experimentálních dat v přírodních vědách přináší problém jejich exponenciálně se zvětšujícího objemu a následného zpracování. Problémem je nejen bezpečné ukládání a přístup k datům, ale především tvorba nástrojů umožňujících efektivní analýzy přinášející nové poznatky. Dalším závažným problémem je i nedostatečná datová interoperabilita. ELIXIR-CZ je výzkumnou infrastrukturou na bázi otevřeného přístupu pro organizaci, archivaci, sdílení a interoperabilitu dat za účelem jejich dalšího zpracování a analýz. Poskytuje pokročilé nástroje a výukové programy, které s používáním dat souvisejí, a zajišťuje provoz specializovaných databází a nástrojů pro analýzy biologických dat. Jedinečnost výzkumné infrastruktury ELIXIR-CZ spočívá v unikátním propojení expertních týmů členů konsorcia, zajišťujících provoz nabízených služeb, se službami e-infrastruktur poskytujících technická řešení. Tato strategie vytváří bioinformatickou platformu pro širokou výzkumnou komunitu v ČR. ELIXIR-CZ je českým národním uzlem podílejícím se na evropské výzkumné infrastruktuře pro biologická data ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information). ELIXIR zabezpečuje napojení na nejvyšší možné úrovni a integraci s dalšími biomedicínskými výzkumnými infrastrukturami. ELIXIR-CZ je svou náplní doplňující a synergickou výzkumnou infrastrukturou k většině biomedicínských výzkumných infrastruktur působících na národní úrovni ČR, a to CZ-OPENSCREEN (Národní infrastruktura chemické biologie), CIISB (Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví), NCMG (Národní centrum lékařské genomiky), EATRIS-CZ (Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu), Czech-BioImaging (Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování) a BBMRI-CZ (Banka klinických vzorků).