Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

V právní rovině přinesl zvýšený akcent kladený na problematiku evropských výzkumných infrastruktur v roce 2009 vytvoření zcela specifického právního rámce EU vymezujícího principy řízení a financování takovýchto výzkumných infrastruktur. Tento nový druh právnické osoby – ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (European Research Infrastructure Consortium, dále jen „ERIC“) umožňuje různorodé a plně flexibilní modely řízení evropských výzkumných infrastruktur, a to včetně využívání daňových výhod ze strany subjektů, které provoz takovýchto výzkumných infrastruktur zajišťují (např. osvobození od platby daně z přidané hodnoty nebo spotřebních daní). Členským subjektem právnické osoby ERIC se stává stát, stejně jako v případě mezinárodní organizace ustavené podle mezinárodního práva veřejného, popř. i mezinárodní organizace. O založení právnické osoby ERIC musí požádat vždy minimálně 3 účastnické státy, a to Evropskou komisi (Generální ředitelství pro výzkum a inovace).

ČR je aktuálně členským státem následujících právnických osob ERIC:

V nejbližších letech by se ČR měla stát členským státem právnických osob ERIC řídících činnosti níže uvedených evropských výzkumných infrastruktur:

  • ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure);
  • AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems);
  • CTA (Cherenkov Telescope Array);
  • DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems);
  • DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities);
  • ELI (Extreme Light Infrastructure);
  • Euro-BioImaging (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences);
  • INFRAFRONTIER (European Research Infrastructure for Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes).
Evropský spalační zdroj (ESS) v Lundu
Evropský spalační zdroj (ESS) v Lundu

Aktuality