VII. národní den klinických hodnocení 2024

Letošní ročník Národního dne klinických hodnocení, pořádaný Velkou výzkumnou infrastrukturou CZECRIN v Praze, se jako tradičně věnoval tématu klinických studií, které jsou zaměřené na hodnocení bezpečnosti a účinnosti nových léčiv nebo léčebných postupů. Konference byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví, uvědomuje si totiž potřebu podpory v této oblasti a tím profit pro pacienty.

Jedním z hlavních témat konference byla pozice klinických studií v České republice na evropském poli. Ty hrají zásadní roli ve vývoji inovativních léčiv a mají přímý dopad na kvalitu života pacientů. V České republice se klinické studie provádí více než tři desetiletí. Aktuálně jich v mnoha zdravotnických zařízeních probíhá více než 480 a je do nich zapojeno více než 16 tisíc pacientů, což nás staví do silné pozice v evropském srovnání. Klíčové pro udržení takové pozice a její další rozvoj je podpora klinických studií, včetně zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných studijních koordinátorů.

Iniciativu MZ ČR k harmonizaci prostředí při provádění klinických studií představil na konferenci vrchní ředitel MZ pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar: „Plánujeme vytvořit národní strategii České republiky pro zlepšení prostředí provádění klinických hodnocení léků. Díky klinickým hodnocením léčiv, které probíhají v nemocnicích a ambulancích, se naši pacienti dostávají k nejmodernější léčbě. Podpora této aktivity je tedy podporou ve prospěch pacientů, výzkumných týmů a zároveň šetří náklady systému veřejného zdravotního pojištění, neboť léky platí ti, kteří iniciují výzkum, a ještě platí těm, kteří se na výzkumu podílejí.“ Pohled národní regulační autority přidala i ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv SÚKL MUDr. Alice Němcová.

V rámci moderovaných diskusí se probíraly možnosti posílení pozice ČR na mapě klinického výzkumu (nejen) propojením s evropskými iniciativami, což zahrnovalo i zlepšování klinické praxe nebo financování zdravotnického výzkumu ve spolupráci se zahraničními hosty.

Neopomenutelným tématem letošní konference byla i zdravotnická zařízení v roli hlavních aktérů realizace klinických studií. Zdůrazněna byla komplexnost studijních týmů, kompetence studijních koordinátorů a možnosti podpory při provádění klinických studií ve zdravotnických zařízeních. VVI CZECRIN již několik let přispívá ke kultivaci prostředí pro provádění klinických studií prostřednictvím vzdělávání. „Získáváme finance z MŠMT a podporujeme jednotlivé nemocnice směrem ke studijním koordinátorům, aby je nemocnice mohly mít a měly potřebné vzdělání. Díky národní podpoře můžeme přispět i finančně, aby celá infrastruktura mohla fungovat,“ doplňuje ředitelka CZECRIN doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

n

Aktuality