Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR

Cestovní mapa VVI ČR
Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 je stěžejním strategickým dokumentem ošetřujícím tvorbu politiky a financování velkých výzkumných infrastruktur ČR. Cestovní mapa obsahuje úvodní slovo ministra školství, mládeže a tělovýchovy, popis geneze a dosavadního rozvoje agendy velkých výzkumných infrastruktur od jejího ustavení v roce 2009 a prezentaci velkých výzkumných infrastruktur schválených vládou ČR pro jejich financování z veřejných prostředků, včetně jejich zasazení do krajiny velkých výzkumných infrastruktur v 6 vědně-oborových oblastech.

Každá velká výzkumná infrastruktura zahrnutá v Cestovní mapě ČR je následně detailněji popsána, co se týká jejího znalostního a technologického zaměření, spolupráce rozvíjené v Evropském výzkumném prostoru a dalších makro-regionálních výzkumně-infrastrukturních sítích a socioekonomických přínosů.

ELI Beamlines

Aktuality