CZ-OPENSCREEN

Název: Národní infrastruktura chemické biologie

Instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Petr Bartůněk, CSc., bartunek@img.cas.cz

Webové stránky

CZ-OPENSCREEN provozuje v ČR nejmodernější výzkumnou infrastrukturu v oblastech chemické biologie a genetiky s možností otevřeného přístupu externím uživatelům. Podporuje tak tuto novou mezioborovou vědní disciplínu, která propojuje tradiční přírodovědné výzkumné obory, jakými jsou buněčná biologie, molekulární a strukturní biologie, biochemie, organická chemie a chem/bioinformatika. CZ-OPENSCREEN je zaměřena na identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Na rozdíl od komerčních platforem se CZ-OPENSCREEN zaměřuje i na nevalidované molekulární cíle, signální dráhy a opomíjená onemocnění. Svým uživatelům z řad biologů a chemiků nabízí zavedené standardní biologické a biochemické testování, ve spolupráci s uživateli poté vývoj nových testů, testování s vysokou propustností HTS (High-Throughput Screening), profilování chemických sloučenin na panelu buněčných linií a medicinálně-chemickou optimalizaci nově identifikovaných biologicky aktivních sloučenin. CZ-OPENSCREEN zároveň systematicky buduje sbírku chemických sloučenin zahrnující jak diverzní komerčně dostupné sloučeniny, tak i chemické sloučeniny originálně syntetizované v ČR. Svým uživatelům pak umožňuje přístup k této unikátní sbírce. Nedílnou součástí nabízených služeb CZ-OPENSCREEN je rovněž cheminformatická podpora, jako je analýza dosažených dat a jejich uchovávání a vývoj nových analytických nástrojů a databázových systémů. CZ-OPENSCREEN je vybavena špičkovými technologiemi pro testování s vysokou propustností, jako jsou integrované robotické HTS stanice pro testování chemických sloučenin, robotické stanice pro automatickou mikroskopickou analýzu a label-free technologie nebo integrované robotické systémy pro skladování sloučenin a jejich formátování. Dlouhodobá mezinárodní spolupráce CZ-OPENSCREEN s partnerskými pracovišti v Evropě přispěla k ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury pro testování v chemické biologii EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology), jehož se ČR stala zakladatelským členským státem. CZ-OPENSCREEN je jejím českým národním uzlem a bude zajišťovat mj. provoz Evropské chemicko-biologické databáze (ECBD), ve které budou uloženy všechny výstupy z partnerských míst EU-OPENSCREEN ERIC.