BBMRI-CZ

Název: Banka klinických vzorků

Instituce: Masarykův onkologický ústav

Koordinátor: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., hrstka@mou.cz

Webové stránky

BBMRI-CZ zpracovává a dlouhodobě uchovává humánní biologický materiál a asociovaná klinická data, zejména primární nádorové tkáně a další vzorky, které by byly jinak pro budoucí výzkum nenávratně ztraceny, jelikož se ve zdravotnických institucích běžně nebiobankují. Uložený biologický materiál je katalogizován do kolekcí BBMRI-CZ a je stěžejním prvkem pro stávající nebo budoucí výzkumné projekty. Unikátní jednotky těchto kolekcí se neoznačují jen jako vzorky, nýbrž jako „data/sample sets“, agregující klinická data s konkrétním biologickým materiálem. BBMRI-CZ je v současné době inherentně zakotvena v páteřních institucích české akademické medicíny – fakultních nemocnicích. BBMRI-CZ organizuje nejen unikátní banku klinických vzorků nádorových onemocnění, ale disponuje rovněž unikátním souborem technologií a zejména znalostí k realizaci translačního výzkumu a jeho klinických aplikací od translačního výzkumu až po akademická klinická hodnocení. Uživatelská komunita využívá odborných znalostí kvalifikovaných pracovníků BBMRI-CZ, jejich konzultačních a datových služeb a humánního biologického materiálu uložených v biorepozitářích biobank BBMRI-CZ. BBMRI-CZ je českým národním uzlem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium) a ČR jeho zakladatelským členským státem. BBMRI-CZ jako součást BBMRI-ERIC je v současnosti ústřední výzkumnou medicínsky orientovanou výzkumnou infrastrukturou zaměřující se na problém nereprodukovatelnosti výzkumných výsledků tím, že usiluje o zavádění procesů řízení kvality do činností souvisejících s dlouhodobou archivací humánního biologického materiálu a jeho následného využití pro smysluplné výzkumné účely. Představitelé BBMRI-CZ aktivně působí v orgánech evropského konsorcia BBMRI-ERIC. Novými službami pro komunikaci mezi biobankami a výzkumnými týmy jsou IT nástroje BBMRI-ERIC DirectoryBBMRI-ERIC Negotiator. BBMRI-CZ se zásadně a tvůrčím způsobem podílí na vývoji těchto IT nástrojů pro evropskou výzkumnou komunitu. Nástroj BBMRI-ERIC Directory je horizontálním katalogizačním nástrojem, který podává stručné a přitom dostatečně přehledné informace o evropských biobankách zapojených v rámci BBMRI-ERIC. Nástroj podporuje nalezení vhodné partnerské biobanky pro zájemce o konkrétní klinické vzorky. Nástroj BBMRI-ERIC Negotiator umožňuje již konkrétní komunikaci mezi žadatelem (výzkumným uživatelem) na straně jedné a poskytovatelem služby (institucí spravující biobanku) na straně druhé.