METROFOOD-CZ

Název: Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v ČR

Instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze

Koordinátor: prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.; kourimska@af.czu.cz

Webové stránky

METROFOOD-CZ je nová a jedinečná výzkumná infrastruktura pro oblasti potravin a výživy. Jejím hlavním cílem je provozovat a podporovat nový interdisciplinární výzkum v oblastech od primární zemědělské výroby, zpracování a technologie potravin, až po kvalitu, autenticitu, bezpečnost a vysledovatelnost potravin, surovin, produktů a doplňků stravy. METROFOOD-CZ umožňuje nejen využití špičkového přístrojového vybavení pro analýzu zemědělských produktů a potravin, možnost experimentů na pokusných políčkách a stájích, vývoj nových potravinářských výrobků a testování inovativních technologií, ale nabízí i špičkové odborníky v oblasti agro-potravinářského sektoru a příslušné metrologii. METROFOOD-CZ se zaměřuje na vývoj a validaci analytických metod pro stanovení kvality, bezpečnosti a autenticity potravin, krmiv a surovin a tvorbu nových referenčních materiálů pro zajištění jakosti v oblasti analýzy potravin a přírodních produktů. V rámci otevřeného přístupu nabízí METROFOOD-CZ své unikátní experimentální i přístrojové kapacity výzkumné i aplikační sféře ve formě expertních analýz, využití unikátní analytické instrumentace, možnosti vývoje nových výrobků a testování hygienicko-toxikologické, nutriční a senzorické jakosti potravin. Uživateli METROFOOD-CZ jsou veřejné a soukromé výzkumné laboratoře a výzkumné skupiny působící v různorodých oblastech (např. metrologie v potravinářství, chemie a analýza potravin, složení potravin, výživa, kvalita a bezpečnost potravin apod.), dále také potravinářské společnosti, spotřebitelé, instituce veřejné správy a dozorové orgány a služby. Kromě toho nabízí METROFOOD-CZ také služby v oblasti vzdělávání odborníků i veřejnosti, možnosti přístupu do databází složení potravin a analytických metod a kontakty na mezinárodní odborníky působící v oblasti kvality potravin a výživy. METROFOOD-CZ je českým národním uzlem evropské výzkumné infrastruktury METROFOOD-RI (Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition), která do budoucna usiluje o vytvoření konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).