CLB

Název: Česká literární bibliografie

Instituce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.; malinek@ucl.cas.cz

Webové stránky

ČLB je jedinou výzkumnou infrastrukturou pro výzkum literatury a literární kultury českých zemí s tradicí přesahující 70 let. Východiskem její činnosti je zpracovávání a průběžné doplňování analytické bibliografie české literatury, která souvisle mapuje reflexi české a výběrově též světové literatury a kultury v periodickém tisku a knižní produkci vydávaných na území českých zemí ve všech historických komunikačních jazycích. Databáze ČLB chronologicky pokrývají období od sklonku 18. století až po nejaktuálnější přítomnost a obsahují celkem více než 2,2 mil. záznamů. Současně se ČLB věnuje vytváření souvisejících znalostních databází (např. literární osobnosti a literární ceny). Počtem a kvalitou záznamů, délkou zpracovaného období, aktuálností excerpce nebo svou metodickou úrovní hledá ČLB v evropském měřítku pouze obtížně srovnání. Data ČLB jsou k dispozici ve standardizovaných formátech umožňujících jejich efektivní využití v rámci národních i nadnárodních sítí výměny vědeckých informací. Veškeré zdroje ČLB jsou pro uživatele dostupné bez omezení online v režimu otevřeného přístupu na internetových stránkách ČLB, popř. prostřednictvím dalších kooperativních systémů (mj. portál Knihovny.cz). ČLB je rovněž aktivní v oblasti vývoje open source softwaru a digitalizace (software pro digitalizaci lístkových kartoték RETROBI). Vedle poskytování on-line nástrojů pro práci s daty zajišťuje ČLB informační servis a odborné konzultace výzkumným pracovníkům z ČR i ze zahraničí, a to jak bohemistům, tak vědcům z příbuzných disciplín (např. teatrologie, historie, jiné moderní filologie a filosofie). Služeb ČLB využívají i mediální profesionálové a specialisté v oblasti kreativního průmyslu, nakladatelští pracovníci nebo kulturní a pedagogická veřejnost. Počet návštěv webových rozhraní ČLB přesahuje 80 000 ročně. ČLB intenzivně spolupracuje s vysokými školami, organizuje pro jejich studenty školení či workshopy nebo se přímo podílí na výuce. Nabízí též pracovní uplatnění pro absolventy bohemistiky nebo příbuzných disciplín a frekventanty doktorských studijních programů. V oblasti výměny dat intenzivně komunikuje s Instytutem Badań Literackich Polské Akademie věd a koordinuje Konsorcium pro vytváření a sdílení zdrojů světové literárněvědné bohemistiky, jehož prostřednictvím mapuje reflexi české literatury a kultury v zahraničí. Partnerské instituce ČLB působí zejména v Evropě a v Severní Americe, rozvíjeny jsou však i vazby s partnerskými pracovišti mj. v Jižní Koreji, Japonsku nebo Číně.

Aktuality