VdG

Název: Urychlovač Van de Graaff – laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů

Instituce: České vysoké učení technické v Praze

Koordinátor: Mgr. Rudolf Sýkora, Ph.D.; rudolf.sykora@cvut.cz

Webové stránky

VdG působí jako komplexní mnohoúčelová laboratoř pro různé dru­hy ionizujícího záření, která je provozována v režimu otevřeného přístupu. VdG poskytuje svým uživatelům lehké ionty a jedinečné monoenergetické neutrony s laditelnou energií pro základní i široce zaměřený aplikovaný výzkum v subatomární fyzice, fyzice materiálů, detektorových technologiích, výzkum spolehlivosti elektronických komponent (radiační poškození) a testování kosmických technologií. VdG zajišťuje i vzdělávání studentů a odbornou přípravu mladých výzkumných pracovníků. S podporou ESA (European Space Agency) VdG modernizovalo a kalibrovalo své neutronové zdroje a postavilo testovací stanici pro gama­‑záření diskrétních energií. Tato zařízení jsou certifikována ESA a slouží k testování a kali­braci radiačně citlivých detektorů pro kosmický výzkum. Kromě toho byla ve spolupráci s ESA zkonstruována i přenosná gama-stanice pro dálkové testy u zařízení určených k práci na vesmírných stanicích a družicích na oběžné dráze, jež se v současnosti nachází v moskevském IKI (Ústav kosmického výzkumu), kde slouží ke kalibraci detektorů. VdG je vybaven ši­rokým spektrem radionuklidových zdrojů – k dispozici jsou zdroje X-paprsků, záření alfa, ga­ma a beta a kompaktní neutronový zdroj AmBe a do konce roku 2018 přibude také nový deuteriovo­‑tri­tiový neutronový zdroj. VdG tak umožňuje provádět fyzikální výzkum zahrnující polarizační neutro­nový experiment s polarizovaným terčem pro spinovou fyziku, jaderné analytické metody, použití svazku značených neutronů a studium jaderných reakcí pro termonukleární fúzi a astrofyziku. K měření a vyhodnocování svých experimentálních výsledků mohou uživatelé VdG využít rozsáhlou škálu detektorů a detekčních technik, jež jsou ve VdG dostupné. Široce zaměřené aktivity za využití kapacit VdG jsou realizovány v úzké spolupráci s národními i zahraničními výzkumnými skupinami. VdG spolupracuje s  mezinárodními výzkumnými infrastrukturami, zejména s ESA, CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), European Spallation Source ERIC a JINR (Joint Institute for Nuclear Research) a dále rovněž s urychlovačovým centrem Univerzity Montreal a s Baltskou federální univerzitou Immanuela Kanta v Kaliningradě.