BNL-CZ

Název: Brookhavenská národní laboratoř – účast ČR

Instituce: České vysoké učení technické v Praze

Koordinátor: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.; jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz

Webové stránky

BNL-CZ umožňuje výzkumným pracovníkům v ČR účastnit se výzkumu v BNL (Brookhaven National Laboratory) situované ve Spojených státech amerických, jednom z nejvýznamnějších center multidisciplinárního výzkumu na světě. Fyzika ultrarelativistických srážek jader je stěžejním odvětvím moderní jaderné fyziky a poznatky z tohoto výzkumu mají významný dopad i na další vědní obory, jakými jsou fyzika pevných látek, částicová fyzika, astrofyzika a kosmické vědy. BNL-CZ umožňuje přístup ke zcela unikátním experimentálním zařízením v BNL, kterými jsou urychlovač částic RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider), silný zdroj synchrotronového záření National Synchrotron Light Source a izotopový zdroj Brookhaven Linac Isotope Producer. BNL-CZ přispívá k výzkumu jaderné hmoty, spinové struktury protonu a vývoji nových detekčních technologií. Jedním z hlavních cílů BNL-CZ je mj. také umožnit výzkumné komunitě v ČR pokračovat ve výzkumu jaderné hmoty v rámci mezinárodních kolaborací na experimentech STAR, PHENIX a sPHENIX, a to včetně vývoje nejmodernějších detekčních technologií a provozu detektorů. BNL-CZ rovněž zprostředkovává uživatelům přístup do výpočetního centra RHIC Computing Facility v BNL, které slouží k analýze dat zaznamenaných při experimentech na tomto urychlovači. Komplementárním cílem BNL-CZ je podporovat rozvoj a provoz výpočetního střediska Sunrise na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Výzkum prováděný v BNL je v souhrnném pohledu plně komplementární k výzkumu realizovanému na zařízeních v CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). V nejbližší budoucnosti bude hlavním cílem BNL podrobné studium fázového diagramu jaderné hmoty a potvrzení existence kritického bodu. V dlouhodobém horizontu, po dokončení programu jádro-jaderných srážek, bude v BNL zahájena výstavba nového urychlovače Electron Ion Collider a zahájen program výzkumu gluonové struktury jaderné hmoty. BNL-CZ je přímo zapojena rovněž do unikátní mezinárodní spolupráce s nejvýznačnějšími laboratořemi, kterými jsou LBL (Lawrence Berkeley National Laboratory), LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) a ANL (Argonne National Laboratory). V rámci evropských výzkumných infrastruktur probíhá intenzivní spolupráce na společném vývoji technologií a testování detektorů s FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) a High-Luminosity LHC (High-Luminosity Large Hadron Collider) v CERN.

Aktuality