EST-CZ

Název: Evropský sluneční teleskop – účast ČR

Instituce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.; jurcak@asu.cas.cz

Webové stránky

Cílem EST-CZ je zajistit účast ČR na realizaci a provozu EST (European Solar Telescope). EST bude výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na pozorování Slunce, jediné hvězdy, která může být zkoumána s vysokým rozlišením a na které závisí život na Zemi. Tento sluneční dalekohled o průměru 4 metrů bude jedním z 2 největších slunečních přístrojů na světě. Bude umístěn na Kanárských ostrovech, kde jsou k dispozici vůbec nejlepší pozorovací podmínky v Evropě. Slunečním fyzikům poskytne EST nejpokročilejší pozorování, které umožní pochopit komplexní jevy řídící magnetickou aktivitu Slunce a základní fyzikální interakce mezi plasmou, magnetickým polem a zářením ve hvězdných atmosférách. Tato data rovněž přispějí k lepšímu porozumění podstatě energetických jevů ve sluneční atmosféře, které určují kosmické počasí a tím ovlivňují pozemské technologie. EST je jedinou plánovanou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou primárně na oblast sluneční fyziky a sdružuje zájmy výzkumné komunity v rámci Evropského výzkumného prostoru. Implementace projektu EST zajistí uživatelské komunitě přístup k nejpokročilejšímu přístroji umožňujícímu pozorování Slunce. Instituce podílející se na realizaci projektu EST budou mít po jeho zprovoznění přednostní právo na využití většiny pozorovacího času. Nicméně zároveň je plánováno poskytovat po ochranné lhůtě přibližně jednoho roku veškerá napozorovaná a zpracovaná data také ve volně přístupných databázích. Předpokládá se, že výstavba EST bude zahájena v roce 2021 a přístroj bude zprovozněn v roce 2027. Projekt EST nemůže žádný evropský stát realizovat samostatně, proto bylo vytvořeno konsorcium EAST (European Association for Solar Telescopes), které koordinuje vývoj, stavbu a budoucí provoz EST. Aktuálně probíhá příprava ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), které by mělo do budoucna realizaci projektu EST řídit. EST bude úzce spolupracovat s observatoří ESO ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array), na které se ČR také podílí.

Aktuality