CTA-CZ

Název: Cherenkov Telescope Array – účast ČR

Instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Petr Trávníček, PhD.; petr.travnicek@fzu.cz

Webové stránky

CTA (Cherenkov Telescopy Array) je výzkumná infrastruktura světové astročásticové fyziky, která umožní objev velkého množství nových astrofyzikálních zdrojů záření gama a výzkum jejich vlastností. Na přípravě CTA se významně podílí výzkumná komunita ČR, a to zejména vývojem zrcadel pro dalekohledy a přípravou zařízení pro studium atmosférických podmínek. V optické laboratoři na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. probíhá výroba a testy prototypů zrcadel a vzorků optických povrchů a čeští optici vyvíjejí technologie pro budoucí produkci zrcadel pro teleskopy SST (Small Size Telescopes) CTA. Využívají přitom zkušeností získaných na Observatoři Pierra Augera a nově vyvinuté technologie propadání rovinného skla v pecích. Výrobní postup zahrnuje rovněž následné opracování a kontrolu kvality povrchu v zařízeních CNC (Computer Numerical Control). V oblasti monitorování atmosféry nad observatoří, které bude nezbytné pro efektivní využití hlavních dalekohledů, výzkumná infrastruktura CTA-CZ zprovoznila systém celooblohových kamer, který určuje pokrytí oblohy oblačností v reálném čase během pozorování. Pro detailní analýzu atmosférických podmínek dále CTA-CZ vyvinulo zařízení autonomních robotických dalekohledů FRAM. Unikátností těchto zařízení je neinvazivní způsob měření, kdy na rozdíl od zařízení LIDAR nedochází k ovlivňování pozorovacích podmínek hlavních dalekohledů. Jedno zařízení FRAM je již v činnosti na budoucí jižní části observatoře CTA v Chile, kde se nachází experimentální aparatura mezinárodní organizace ESO (European Organisation for Astronomic Research in the Southern Hemisphere). Další takové zařízení je instalováno na severní větvi observatoře CTA na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech. Třetí FRAM bude umístěný opět v Chile a nachází se ve fázi testování v ČR. Aktivity v oblasti monitorování atmosféry navazují na předchozí činnosti, kdy výzkumná infrastruktura CTA-CZ výrazně přispěla k vyhodnocení vhodné lokace pro umístění observatoře CTA, vyvinula celooblohové kamery a nové metody analýzy satelitních snímků. CTA spolupracuje s dalšími výzkumnými infrastrukturami, např. SKA (Square Kilometer Array), a usiluje o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).