Observatoř Pierra Augera

AUGER-CZwebová stránka

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Univerzita Karlova

Observatoř Pierra Augera (AUEGER) je největší detektor částic kosmického záření ultravysokých energií na světě, který se nachází na rozloze více než 3000 km2 v argentinské pampě.

AUGERA je mezinárodní výzkumnou infrastrukturou s účastí 17 členských států využívající 2 techniky detekce kosmického záření – fluorescenční teleskopy a pole pozemních detektorů. Více než polovina zrcadlové plochy fluorescenčních teleskopů byla navrhnuta a vyrobena v ČR. Oba systémy detekce se zaměřují na nejvíce energetické částice, které z vesmíru na Zemi přilétají. Energie těchto částic mnohonásobně přesahují energie protonů na nejvýkonnějším současném urychlovači. Původ a složení kosmického záření extrémních energií patří mezi největší současné záhady astročásticové fyziky.

Česká republika je aktivně zapojena do činnosti observatoře od samého počátku. Jedním ze současných cílů účasti ČR v Observatoři Pierra Augera (AUGER-CZ) je pokračovat ve vývoji technologických řešení optických a jiných systémů fluorescenčních dalekohledů i dalších zařízení pro studium kosmického záření a monitorování stavu atmosféry.