PALS

Název: Prague Asterix Laser System

Instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: Ing. Jan Dostál, Ph.D.; dostal@ipp.cas.cz

Webové stránky

PALS aktivně působí již téměř dvě dekády jako rovnocenný partner předních světových laboratoří, které se zabývají fyzikou a technikou výkonových laserů a studují interakci laserového záření s hmotou. PALS provozuje pulzní terawattový jódový fotodisociační laserový sytém, který patří mezi 4 největší laserová zařízení v EU. Tento laser je schopen dodat na terčík až 1 kJ energie v infračerveném sub-nanosekundovém pulsu. V hlavním svazku, který je fokusovaný do stopy o průměru méně než 50 mm, tak může intenzita záření přesáhnout 30 PW/cm2. Jeho vysoce kvalitní svazek, extrémně úzká spektrální čára, univerzální vakuové interakční komory vybavené pokročilými diagnostický nástroji a spolehlivý provoz z něj činí jeden z nejžádanějších uživatelských laserů v Evropě. Jódový laser je též využíván jako budící zdroj pro vysokoenergetický zinkový rtg laser emitující na vlnové délce 21,2 nm. Zcela unikátní je velmi přesná synchronizace jodového laseru s Titan:Safírovým laserem generujícím ultrakrátké (femtosekundové) impulsy. Synchronizované femtosekundové impulsy jsou využívány především pro sondování plazmatu generovaného jodovým laserem. Taková synchronizace ultrakrátkého a energetického krátkého impulzu je dostupná pouze v několika málo světových laboratořích. Flexibilní laserové systémy PALS poskytují jedinečné možnosti pro výzkum hustého plazmatu, řešení úloh laboratorní astrofyziky, inerciální fúze, laserové plazmochemie, simulace vzniku života na Zemi a vývoj a využití výkonových zdrojů energetických fotonů a nabitých částic. Jako jeden ze zakládajících členů konsorcia evropských laserových laboratoří Laserlab-Europe (Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures) poskytuje PALS otevřený přístup uživatelům, kteří realizují vybrané evropské projekty, jichž se účastní též zámořští pracovníci, a to především z USA, Japonska a Jižní Koreje. PALS též slouží jako školící pracoviště pro studenty a mladé výzkumné pracovníky z ČR i zahraničí, kterým umožnuje získat zkušenosti při práci se špičkovými technologiemi. V rámci mezinárodních aktivit je PALS zapojený do projektů evropských výzkumných infrastruktur ELI (Extreme Light Infrastructure) a HiPER (High Power Laser for Energy Research). Podílí se i na výzkumu získávání energie pomocí inerciální fúze v programu konsorcia EUROfusion a na realizaci projektu evropské výzkumné infrastruktury FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research). V ČR spolupracuje s výzkumnou infrastrukturou ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines) a výzkumně-vývojovým centrem HiLASE (New Lasers for Industry and Research).