FAIR-CZ

Název: Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR) – účast ČR

Instituce:Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Andrej Kugler, CSc.; kugler@ujf.cas.cz

Webové stránky

Mezinárodní urychlovač FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe) je novou evropskou výzkumnou infrastrukturou s působností v oblasti jaderné a hadronové fyziky a navazující na výzkum laboratoře GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung). FAIR-CZ zastřešuje aktivity výzkumných organizací ČR v jaderné a hadronové fyzice a v jaderné astrofyzice ve 3 výzkumných pilířích FAIR-CBM (Compressed Baryonic Matter), PANDA (Anti Proton Annihilation at Darmstadt) a NuSTAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions). V rámci 4. výzkumného pilíře FAIR-APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications) jsou zahrnuty výzkumné aktivity ČR v biofyzice a radiobiologii. Mezi služby, které FAIR-CZ nabízí, patří možnost podílet se na vývoji a konstrukci experimentálního vybavení FAIR a koordinace přístupu k výzkumu na zařízeních FAIR. Díky FAIR-CZ budou mít výzkumní pracovníci z ČR rovněž možnosti využívat nové technologie vyvinuté v rámci projektů, které jsou realizované ve všech 4 výzkumných pilířích FAIR, a výpočetní centrum v hostitelské instituci, které je jedním z  národních uzlů sdílených výpočetních sítí. FAIR bude po svém dokončení a uvedení do provozu hrát vedoucí roli v oblasti jaderného a hadronového výzkumu ve světě po několik desetiletí. FAIR bude jedinečný zejména díky produkci vysoce stlačeného plazmatu pomocí intenzivních svazků relativistických těžkých iontů nebo produkci unikátních svazků antiprotonů v akumulačních prstencích. Poskytne tak široké vědecké komunitě světově unikátní podmínky, které umožní dosud nerealizovatelná měření, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. Jedním z očekávaných výsledků FAIR je např. ověření jaderně-fyzikálního modelu fúze neutronových hvězd generující tzv. „gravitační vlny“, za jejichž objev byla udělena Nobelova cena za fyziku za rok 2017.