Fermilab-CZ

Název: Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab

Instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Miloš Lokajíček, CSc.; lokajicek@fzu.cz

Webové stránky

Fermilab-CZ se zaměřuje na spolupráci s laboratoří Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory), situovanou ve Spojených státech amerických a zabývající se fyzikou částic. Páteř nynějšího výzkumného programu Fermilab tvoří neutrinové experimenty, včetně experimentů NOvA a DUNE. Na těchto experimentech spolupracuje řada evropských laboratoří a univerzit a formou strategické spolupráce se jich účastní i CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Hlavní znalostní expertízu Fermilab-CZ představuje její detektorová laboratoř, jež přispívá k návrhu a konstrukci detektorů, a matematici, zabývající se vývojem a aplikacemi statistických a nestatistických metod umělé inteligence pro zpracování dat. Fermilab-CZ se na prováděném výzkumu podílí rovněž svými významnými výpočetními kapacitami v oblasti distribuovaného zpracování experimentálních dat a simulací a spolupracuje na vývoji softwaru pro řízení a kontrolu sběru dat. Fermilab-CZ nabízí své služby především díky špičkové kvalifikaci specialistů, kteří udržují a provozují její kapacity s využitím nejnovějších světových standardů. Svým zaměřením spadá do komunity asi 12 000 výzkumníků, jež vyvíjejí detektory, elektroniku a metody pro zpracování dat, které jsou dále využívány v široké sféře lidských činností. Fermilab-CZ svým zapojením do výstavby a provozu experimentů umožňuje zapojení českých vědeckých pracovišť do unikátních fyzikálních výzkumů, jež na těchto experimentech probíhají. Kromě vědeckých pracovníků z ČR jsou služby Fermilab-CZ bezplatně využívány všemi členy kolaborací podporovaných experimentů. V oblasti zpracování dat spolupracuje v ČR Fermilab-CZ s e-infrastrukturou e-INFRA CZ, která pro ni zajišťuje spojení do laboratoří po celém světě a jejíž složka IT4Innovations přichází v úvahu, co do využití jejích kapacit pro zpracovávání dat.