CEMNAT

Název: Centrum materiálů a nanotechnologií

Instituce: Univerzita Pardubice

Koordinátor: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.; miroslav.vlcek@upce.cz

Webové stránky

CEMNAT je výzkumnou infrastrukturou základního a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie a technologie nových materiálů a v ČR přispívá především k plnění národních priorit v oblasti udržitelnosti energetiky a materiálových zdrojů. CEMNAT umožňuje výzkum a vývoj jednodimenzionálních nanomateriálů (např. nanotrubice a nanovlákna) a tenkovrstvých nanomateriálů, zejména funkčních vrstev, čímž posouvá trendy v jejich syntéze a praktickém využití. Na základě moderního vybavení provozuje CEMNAT v režimu otevřeného přístupu řadu zařízení a přístrojů, které jsou v ČR unikátní a které jsou intenzivně využívány různými uživatelskými skupinami. Mezi tyto přístroje patří zařízení na depozice atomárních vrstev, které umožňuje nanášet řadu funkčních materiálů na širokou paletu substrátů a je velmi atraktivní pro různé povrchové úpravy. CEMNAT dále disponuje zařízením na výrobu vláken, které dokáže připravit vysoce kvalitní polymerní a anorganická vlákna s průměrem od stovek nanometrů až po jednotky mikrometrů. Unikátní je také duální elektronový mikroskop, který kromě klasických zobrazovacích funkcí a elementární analýzy dokáže modifikovat povrchy různých materiálů pomocí svazku galiových iontů nebo cíleně vytvářet různé geometrické útvary (tzv. patterny). Všechny připravované nebo modifikované materiály nalézají řadu uplatnění. Uživatelé CEMNAT dosahují za využití kapacit zpřístupněných zařízení vědeckých prací, které překonávají výzvy v oborech konverze a uchování energie, optoelektroniky a povrchového inženýrství. CEMNAT je partnerem nebo podporuje řadu českých nanotechnologických firem, které se zabývají vývojem a prodejem různých typů nanomateriálů pro různé účely, a je zapojen do vědecko-průmyslového klastru NANOPROGRESS, který sdružuje podniky a výzkumné organizace aktivní ve vývoji a komercializaci nanomateriálů. CEMNAT spolupracuje s řadou českých i zahraničních výzkumných infrastruktur, které hrají významnou roli v materiálovém výzkumu, mj. se synchrotronovými pracovišti Elettra Sincrotrone Trieste a ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) a výzkumnými infrastrukturami využívajícímivysoce energetická laserová záření ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines) a HiLASE (High Average Power Pulsed Lasers).