CEPLANT

Název: Centrum výzkumu a vývoje plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav

Instituce: Masarykova univerzita

Koordinátor:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.; cernak@physics.muni.cz

Webové stránky

CEPLANT staví na dlouhodobé tradici vysoce kvalitního základního a aplikovaného výzkumu v oblasti fyziky teplotně nerovnovážného plazmatu, která již vyústila v několik průmyslových aplikací přinášejících ekologicky, jakož i ekonomicky významná řešení přípravy nových pokročilých materiálů nebo zušlechtění povrchu tradičních materiálů. Rozvoj výzkumu v této oblasti ve spolupráci s komunitou uživatelů této výzkumné infrastruktury umožní přispět k řešení aktuálních socioekonomických výzev a environmentálních otázek, jako jsou ochrana životního prostředí nebo omezení využívání chemických látek. Unikátnost CEPLANT spočívá v širokém záběru jeho zaměření. CEPLANT je aktivní na všech úrovních výzkumu, vývoje a inovací – svými aktivitami dlouhodobě úspěšně pokrývá celý proces od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum realizovaný s podniky, až po transfer plazmových technologií pro průmyslové aplikace. Laboratoře CEPLANT jsou vybaveny nejmodernějšími vědeckými přístroji řady dostupných komerčních i vlastní produkcí vyvíjených plazmových technologií, které umožňují testovat rozdílné podmínky plazmového ošetření povrchu materiálu podle specifikace uživatelů. Vliv plazmové úpravy na vlastnosti povrchu materiálu je následně předmětem výzkumu v laboratoři pro fyzikální a chemické analýzy, kde lze získat kompletní informace o studovaném povrchu. Uživatelům CEPLANT je rovněž umožněno provádět výzkum a modelování fundamentálních procesů v plazmatu a jejich pokročilou diagnostiku na mezinárodní úrovni. CEPLANT se podílí také na výuce a vedení bakalářských, magisterských a doktorských studentů a zapojuje je do svých výzkumných projektů. CEPLANT je zapojený do mezinárodních sítí a asociací sdružujících výzkumné organizace a inovativní podniky, které působí v oblasti plazmových technologií, a spolupracuje např. v rámci  INPLAS (Network of Competence Industrial Plasma Surface Technology) a s CEST (Competence Centre for Electrochemical Surface Technology) nebo BalticNet-PlasmaTec.

Aktuality