SPL-MSB

Název: Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha pro výzkum materiálů

Instituce: Univerzita Karlova

Koordinátor: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.; matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz

Webové stránky

SPL-MSB je spojením české Laboratoře optické dráhy pro výzkum materiálů (MSB) v Terstu a jejího dosavadního provozovatele, Laboratoře fyziky povrchů (SPL) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. SPL-MSB nabízí přístup ke svým výzkumným zařízením skrze jednotný portál konsorcia evropské výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium), která spojuje zdroje 9 evropských zemí a je otevřena výzkumným pracovníkům z celého světa prostřednictvím pravidelných soutěží s nezávislým peer-review hodnocením. Excelence SPL-MSB vychází z odbornosti SPL, nejkomplexnější laboratoře pro výzkum povrchů v ČR, která dlouhodobě provozuje řadu zařízení pro výzkum materiálů, fyziku a chemii povrchů, katalýzu a studium organických molekul. Tato zařízení zahrnují celou škálu fotoelektronových spektroskopií, ke kterým nenahraditelně přispívá MSB metodami založenými na synchrotronovém záření (např. rezonanční fotoemise a NEXAFS). SPL-MSB poskytuje spektroskopii iontového rozptylu, elektronovou difrakci, řádkovací tunelovou mikroskopii, termodesorpční spektrometrii, řádkovací elektronovou mikroskopii s rentgenovou analýzou a litografií pomocí fokusovaného iontového svazku a mikroskopii atomárních sil umožňující elektrochemickou analýzu v kapalinách. SPL poskytuje uživatelům přístup k pokročilým metodám výzkumu povrchů a expertní podporu ze strany svého personálu. Zařízeními, která jsou nabízena v režimu otevřeného přístupu české a mezinárodní výzkumné komunitě, jsou fotoelektronová spektroskopie ve vysokých tlacích NAPXPS (Near Ambient Pressure Photoelectron Spectrometer), úhlově rozlišená fotoelektronová spektroskopie a difrakce XPS/XPD, řádkovací elektronový mikroskop s autoemisní katodou FESEM a optická dráha pro výzkum materiálů MSB (Materials Science Beamline) v rámci synchrotronu Elettra Sincrotrone Trieste. V činnosti SPL-MSB hraje významnou roli aktivní zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v rámci řešení jejich prací. Pravidelně jsou pořádány workshopy, kterých se účastní jak studenti Univerzity Karlovy, tak i zahraničních partnerských institucí.