ESS Scandinavia-CZ

Název: Evropský spalační zdroj – účast ČR

Instituce: Ústav Jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Petr Lukáš, CSc.; lukas@ujf.cas.cz

Webové stránky

ESS (European Spallation Source) je projektem vysoce výkonného neutronového pulzního zdroje, který je budován v Lundu ve Švédsku. Na neutronových svazcích ESS bude možné studovat problémy mnoha vědních oborů, jakými jsou fyzika pevné fáze (výzkum supravodivosti a magnetických struktur), chemie (studie struktur surfaktantů), biologie (studie působení léčiv, struktura, uspořádání a dynamika řetězců DNA), materiálový výzkum (in situ a in operando studie pokročilých materiálů, nabíjecí a vybíjecí procesy v bateriích, transport vodíku v palivových článcích, fázové přechody v nových typech slitin s unikátními vlastnostmi, jako vysoká mechanická a tepelná odolnost, jev tvarové paměti) a kulturní dědictví (nedestruktivní zobrazovací studie historických artefaktů). Věcným vkladem ČR do výstavby ESS je difraktometr BEER (Beamline for European Engineering Materials Research), vědecký instrument na svazku ESS zaměřený na materiálový výzkum. Přístroj je speciálně navržen pro detailní nedestruktivní charakterizaci inženýrských materiálů a technologických komponent in situ a in operando v průběhu termomechanické zátěže, tedy za podmínek, které simulují skutečné průmyslové procesy, a to výrobní, zpracovatelské i provozní. Dalším příspěvkem ČR do konstrukční fáze ESS jsou dodávky systémů pro terčovou stanici ESS – heliová chladicí smyčka, vodní chlazení terče a HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) budovy terčové stanice. Tyto příspěvky zajistí výzkumným pracovníkům z ČR 2% využití měřící kapacity na všech instrumentech ESS. ČR se stala zakladatelským členským státem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury European Spallation Source ERIC, přičemž ESS Scandinavia-CZ bude zajišťovat přístup ke všem instrumentům ESS pro české uživatele po uvedení ESS do uživatelské fáze. European Spallation Source ERIC se jako právnická osoba zapojuje do mezinárodních sítí prostřednictvím strategického konsorcia LENS (League of Advanced European Neutron Sources), které bude sdružovat klíčové evropské výzkumné infrastruktury provozující neutronové zdroje a zajistí jejich optimální využití ze strany akademické i podnikatelské sféry.