LSM-CZ

Název: Podzemní laboratoř LSM – účast ČR

Instituce: České vysoké učení technické v Praze

Koordinátor: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.; ivan.stekl@utef.cvut.cz

Webové stránky

LSM-CZ organizuje účast výzkumné komunity ČR v mezinárodní podzemní laboratoři LSM (Laboratoire Souterrain de Modane) a významně se podílí na výstavbě nových zařízení a zabezpečení provozu laboratoře. V LSM je realizován multidisciplinární základní výzkum v částicové, astročásticové a jaderné fyzice (např. pro hledání temné hmoty ve vesmíru nebo studium vlastností neutrin) a aplikovaný výzkum, který vyžaduje extrémně nízkopozaďové radiační prostředí. Příkladem oblastí, v nichž lze využít unikátních aplikací vyvinutých LSM, je citlivá detekce radionuklidů pro bezpečnost a ochranu zdraví, ultracitlivé monitorování výpustí jaderných elektráren nebo utajených úniků radionuklidů, mikroelektronika v oblasti testování čipů z hlediska chybovosti způsobené radioaktivitou pro bezpečnost počítačů, radiobiologie při výzkumu DNA a buněk v prostředí s extrémně nízkou radioaktivitou, geologie pomocí geoneutrin, datování v archeologii a klimatologie. LSM poskytuje pro svoje uživatele unikátní technologie s významným aplikačním potenciálem pro průmysl, mezi které patří prostředí s vysokým potlačením všech typů radioaktivity (kosmické záření, gama, neutrony), čisté prostory, včetně potlačení obsahu radonu v těchto prostorech, filtrační antiradonové zařízení potlačující aktivitu radonu ve vzduchu faktorem 10000 nebo ultra-nízkopozaďová HPGe spektroskopie pro detekci radioaktivity v životním prostředí. LSM nabízí také podmínky pro výzkum stopových množství radioaktivní kontaminace vzniklé depozitem po černobylské kontaminaci v ČR, výběr ultra-čistých materiálů či studium vzácných procesů, automatizaci měření na bázi robotického systému výměny vzorků a obsluhy HPGe detektorů, BiPo detektor pro měření radioaktivity 208Tl či 214Bi v tenkých fóliích na úrovni μBq/kg či zařízení pro citlivou detekci emanace radonu a vývoj progresivní detekční technologie (pixelové detektory) pro podmínky nízkého radioaktivního pozadí. Podobných podmínek nebo technologií není možné dosáhnout mimo podzemní laboratoře. Výzkum v LSM může mít v budoucnosti významný aplikační potenciál pro dlouhodobé uchovávání biologických materiálů (např. lidská pupečníková krev, spermie a vajíčka) při omezení radiačního poškození kosmickým zářením. LSM spolupracuje na mezinárodní úrovni s množstvím laboratoří ve Velké Británii (Boulby Underground Laboratory), Španělsku (Canfranc Underground Laboratory), Itálii (Laboratori Nazionali del Gran Sasso), Číně (Jinping Underground Laboratory) a Kanadě (SNOLAB). V rámci EU se připravuje založení distribuované platformy podzemních výzkumných laboratoří a následně taktéž založení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).