EU-ARC.CZ

Název: Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array – účast ČR

Instituce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Pavel Jáchym, Ph.D.; jachym@ig.cas.cz

Webové stránky

ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) je excelentní astrofyzikální zařízení postavené a provozované v celosvětové spolupráci v chilské poušti Atacama v nadmořské výšce 5000 m, které slouží k pozorování vesmíru v (sub-)milimetrovém oboru vlnových délek. Hlavními partnery konsorcia jsou ESO (European Organisation for Astronomic Research in the Southern Hemisphere), NRAO (National Radio Astronomy Observatory) a NAOJ (National Astronomical Observatories of Japan). ALMA je největší pozemní astronomickou observatoří současnosti. Sestává z 66 vysoce přesných antén (radioteleskopů), které lze rozestavět do konfigurací o rozměrech až 16 km. Pracuje v interferometrickém režimu, kdy jsou antény navzájem propojeny a pracují jako jeden obří dalekohled. Výsledkem je bezprecedentní citlivost a úhlové rozlišení, které předčí i rozlišení Hubbleova vesmírného dalekohledu. ALMA otevírá zcela nové možnosti ve výzkumu vesmíru, např. zobrazení vznikajících planetárních systémů, pozorování vývoje prvních hvězd a galaxií, přímého pohledu na horizont událostí černé díry nebo detailní studium Slunce a Sluneční soustavy. EU-ARC.CZ poskytuje uživatelům ALMA především z ČR a střední Evropy podporu na všech úrovních – od pomoci s přípravou pozorovacích projektů (Fáze I) a mediaci technických detailů mezi výzkumným pracovníkem a observatoří ALMA (Fáze II), přes kalibraci a zobrazení získaných dat, až po odbornou pomoc s analýzou interferometrických dat a interpretací výsledků. EU-ARC.CZ disponuje expertízou v oblasti slunečního výzkumu, v němž má výlučnou kompetenci na úrovni celé Evropy, dále galaktické a extragalaktické astrofyziky, fyziky hvězd a mezihvězdné hmoty a mikrovlnné laboratorní spektroskopii. EU-ARC.CZ také přispívá k dalšímu rozvoji samotné observatoře ALMA tím, že se jako jediná v Evropě podílí na rozvoji speciálního režimu pro pozorování Slunce a na vývoji softwaru pro zpracování specifických slunečních dat. Přístup k pozorování přístrojem ALMA a službám poskytovaným EU-ARC.CZ je pro výzkumnou komunitu zcela otevřený a může se o něj ucházet kdokoliv bez ohledu na národnost, afiliaci a profesionální zaměření. EU-ARC.CZ je součástí sítě 7 uzlů evropského regionálního centra ALMA (ARC – ALMA Regional Centre), jehož činnost je koordinovaná z ústředí mezinárodní organizace ESO sídlící v Garchingu u Mnichova. EU-ARC.CZ tak při své činnosti spolupracuje s ostatními uzly evropského sítě ARC, s ESO a také s dalšími partnery konsorcia ALMA.