MGML

Název: Laboratoř pro syntézu a měření materiálů

Instituce: Univerzita Karlova

Koordinátor: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.; javor@mag.mff.cuni.cz

Webové stránky

MGML je výzkumná infrastruktura poskytující laboratorní základnu pro moderní materiálový výzkum. V rámci svých 2 úzce spolupracujících jednotek, laboratoře přípravy a charakterizace materiálů (MGCL) a laboratoře měření vlastností materiálů (MPML), nabízí MGML otevřený přístup pro externí uživatele k rozsáhlému souboru svých experimentálních zařízení, jakož i k vysoce odborné znalosti svých vědeckých pracovníků. MGCL disponuje nejmodernějšími zařízeními pro čištění kovů, syntézu nových materiálů a přípravu kvalitních monokrystalů 5 různými technikami. Unikátní kombinace různých metod růstu krystalů umožňuje uživatelům značnou flexibilitu a optimalizaci technologie přípravy zcela nových materiálů. Moderní přístroje pro rentgenovou difrakci a elektronovou mikroskopii umožňují detailní strukturní a fázovou charakterizaci vzorků. MPML nabízí měření širokého portfolia fyzikálních (magnetických, transportních, tepelných, akustických a elastických) vlastností materiálů pomocí několika komplementárních experimentálních metod. Rozsáhlý soubor aparatur, jimiž MGML disponuje, umožňuje provádět tato měření v rozsahu teplot od velmi nízkých blížících se absolutní nule až do několika set stupňů Celsia, v magnetických (do 20 T) a elektrických (od -50V do +50V) polích, hydrostatických i jednoosých tlacích do 15 GPa. Významná je také možnost přípravy, charakterizace a měření uranových materiálů, k čemuž hostující pracoviště disponuje příslušným povolením. Propojení této široké škály experimentálních technik pro přípravu, charakterizaci a měření fyzikálních vlastností činí MGML zcela unikátní výzkumnou infrastrukturou v  ČR. MGML aktivně spolupracuje s významnými evropskými výzkumnými infrastrukturami, jakými jsou HLD (Dresden High Magnetic Field Laboratory), ILL (Institut Laue-Langevin), ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) nebo European Spallation Source ERIC. Pro tyto subjekty vystupuje MGML jako podpůrná výzkumná infrastruktura poskytující špičkové možnosti přípravy vysoce kvalitních vzorků a jejich charakterizaci, stejně jako široké spektrum makroskopických experimentálních technik.