Fyzikální vědy 2

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti fyzikálních věd zpravidla vyžadují rozsáhlá a technologicky náročná zařízení, která umožňují nejen držet krok s excelentní světovou jadernou a částicovou fyzikou, ale také provádět špičkový materiálový výzkum, vývoj a inovace struktur a přístrojů využívaných pro měření specifických materiálových parametrů s využitím jak makroskopických, tak i mikroskopických metod. Provozování a technologický vývoj jedinečných výzkumných infrastruktur pro fyzikální výzkum, vývoj a inovace jsou finančně velmi nákladné a obvykle přesahují nejen možnosti individuálních výzkumných organizací, ale i celých makro-regionů a států.  Efektivního využívání jejich zdrojů může být dosaženo proto výlučně jejich mezinárodní integrací v rámci výzkumných infrastruktur sloužících širší výzkumné komunitě.

Krajinu velkých výzkumných infrastruktur ČR, které jsou zařazeny na nejnovější aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 z roku 2019, a které jsou provozovány v ČR pro výzkum, vývoj a inovace v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, proto doplňují početné účasti ČR v mezinárodních výzkumných infrastrukturách situovaných v Evropě a ve Spojených státech amerických.

 

AUGER-CZ BNL-CZ CEMNAT CEPLANT CERN-CZ CTA-CZ CzechNanoLab ELI Beamlines ESS Scandinavia-CZ EST-CZ EU-ARC.CZ FAIR-CZ Fermilab-CZ LMS-CZ MGML PALS SPIRAL2-CZ SPL-MSB VdG

 

Aktuality