Zdraví2

Nejnovější vydání Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 z roku 2019 ve své části věnované biologickým a lékařským vědám popisuje jak oblast biomedicíny, tak oblast potravin a výživy. Velké výzkumné infrastruktury ČR v ní obsažené tak zahrnují širokou škálu vědeckých disciplín, a to od základního výzkumu se systémově biologickými přístupy, až po translační a klinický výzkum, které urychlují, resp. podporují vznik nových biotechnologických specializací. Oblast potravin a výživy poté pokrývá celou šíři problémů agropotravinářského sektoru, a to od zemědělské produkce potravinářských surovin, přes jejich technologické zpracování, až po analýzu potravin zaměřenou na jejich bezpečnost, autenticitu a nutriční, hygienickou, technologickou a senzorickou jakost. Zde se tato oblast napojuje i na velké výzkumné infrastruktury působící v oblastech environmentálních, sociálních a humanitních věd, které řeší zdravotní dopady dalších faktorů, jakými jsou životní prostředí a jeho degradace nebo změny socioekonomického prostředí.

 

BBMRI-CZ CCP CIISB CZECRIN Czech-BioImaging CZ-OPENSCREEN EATRIS-CZ ELIXIR-CZ METROFOOD-CZ NCMG