CHEOPS odstartoval k výzkumu exoplanet – Češi mohou využít pozorovací čas či získaná data

Ve středu dne 18. prosince 2019 odstartovala na raketě Sojuz z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guayaně mise CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite). CHEOPS je první misí Evropské kosmické agentury (ESA) k výzkumu planet mimo sluneční soustavu – exoplanet. Cílem mise CHEOPS je pozorování jasných hvězd, u kterých je známo, že hostí planety, a měření nepatrných výkyvů ve svitu těchto hvězd způsobených přechody planet. CHEOPS tak rozšiřuje stávající vědeckou flotilu ESA.

CHEOPS se zaměří na hvězdy, které hostí planety rozměrů Země až Neptunu, s cílem zpřesnění existujících údajů o jejich velikosti. Díky těmto údajům pak společně s informacemi o hmotnosti planet, které jsou dostupné z jiných zdrojů, budou moci vědci určit jejich hustotu, která je důležitá pro poznání dalších vlastností planet. Informace o hustotě planet je klíčem ke zjištění jejich složení a struktury a může naznačit, zda je planeta převážně kamenná či plynná nebo zda se na ní např. vyskytují oceány.

Mise CHEOPS je první ze série misí ESA k výzkumu exoplanet. Zatímco mise CHEOPS samotná bude pokračovat ve výzkumu exoplanet objevených dřívějšími misemi, zároveň identifikuje nejlepší kandidáty pro další podrobný výzkum. Ať už prostřednictvím připravovaného James Webb Space Telescope, nástupce Hubbleova teleskopu, který bude využíván také pro pátrání po stopách vody či metanu, nebo dalšími misemi ESA k výzkumu exoplanet PLATO, která se zaměří na kamenné planety v obyvatelných zónách hvězd, a ARIEL, která bude zkoumat atmosféry exoplanet.

Data z CHEOPS jsou důležitá také pro české vědce z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. či Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., kteří jsou již zapojeni do dalších misí ESA k výzkumu exoplanet PLATO a ARIEL – napomohou jim nejen k přípravě těchto misí, ale také bližšímu zkoumání a charakterizaci známých exoplanetárních systémů.

Pro české vědce mise CHEOPS dále nabízí tyto příležitosti:

  • 20% pozorovacího času vyhrazeného pro ESA a přidělovaného v rámci výzvy Guest Observers Programme. Jedna výzva již vyhlášena byla, další by měla být vyhlášena krátce po vypuštění CHEOPS.
  • Data a datové produkty CHEOPS, které budou po skončení vyhrazeného času (cca 1 rok) zveřejňována prostřednictvím ESA Science Data Centre.

CHEOPS je realizován v partnerství ESA a Švýcarska s významným zapojením dalších 10 členských zemí ESA jako první mise malé třídy „S“ Vědeckého programu ESA. Účast ČR v programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ročním objemu kolem 13 mil. EUR. Vědecký program ESA nabízí řadu dalších příležitostí pro české výzkumné organizace a podniky.

Animace mise CHEOPS