Čeští vědci budou s družicí ARIEL pátrat po předpokladech života na vzdálených exoplanetách

ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) je čtvrtou misí střední třídy „M4“ Vědeckého programu Evropské kosmické agentury (ESA), která je v současnosti ve fázi vývoje. Mise ARIEL se zaměří na studium složení, evoluce a formování vzorku více než tisícovky vzdálených exoplanet. ARIEL bude měřit chemické složení jejich atmosfér ve chvílích, kdy budou přecházet před svými hvězdami. Zaměří se však rovněž na detekci dalších složek, jako je vodní pára, oxid uhličitý či metan. Mise má být vypuštěna v roce 2028.

Česká strana bude pod vedením vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. zodpovídat za vývoj, testování a výrobu hlavních optických komponent ARIEL – systému zrcadel vyvazujících svazek světla z eliptického primárního zrcadla do spektrálního optického systému. Dále česká strana zajistí i konstrukce, optické montáže a kryogenní testy. Optické komponenty do mise ARIEL dodá centrum TOPTEC (Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů), součást Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Díky tomuto příspěvku do vědeckého přístrojového vybavení mise se český tým stane součástí vědeckého konsorcia mise, bude moci ovlivňovat směřování přípravy mise a následně získá i exkluzivní přístup k získaným datům. Čeští vědci se rovněž zapojí do vedení pracovních skupin k přípravě spektrálních databází a základnímu výzkumu chemie exoplanet s důrazem na procesy prebiotické evoluce. Hlavním cílem české účasti na misi ARIEL je detekce spektrálních charakteristik základních molekul detekovaných družicí a výzkum markerů důležitých chemických procesů v planetárních atmosférách.

Exoplanety jsou aktuálně v hledáčku Vědeckého programu ESA. Dne 17. prosince 2019 bude vypuštěna mise CHEOPS, jejímž cílem bude první charakterizace známých exoplanet. Z mise CHEOPS bude těžit také mise PLATO, jíž má v roce 2028 následovat právě ARIEL. Zapojení do mise PLATO je první přímou českou účastí na výzkumu exoplanet.

Česká účast na misi ARIEL bude podpořena ve výši 1,85 mil. EUR z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu ESA PRODEX. Náklady na misi ARIEL, které nezahrnují přístrojové vybavení a které jsou financovány z Vědeckého programu ESA, jsou odhadovány na 470 mil. EUR.

V rámci Vědeckého programu ESA se aktuálně nabízí množství dalších příležitostí pro česká pracoviště a podniky.

Animace mise ARIEL