PLATO – hledání exoplanet s přímou českou účastí

PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) je další misí střední třídy „M3“ Vědeckého programu Evropské kosmické agentury (ESA), která je v současnosti ve fázi vývoje. Mise PLATO se zaměří na hledání a výzkum extrasolárních planetárních systémů, zejména na kamenné planety kolem hvězd podobných Slunci, které se nacházejí v tzv. obyvatelné zóně, tj. v takové vzdálenosti od mateřské hvězdy, která dovoluje existenci vody v kapalném stavu na povrchu planety. PLATO zpracuje první katalog potvrzených exoplanet a jejich vlastností. Mise má být vypuštěna v roce 2026.

Český tým je tvořen výzkumnými pracovníky z Astronomického ústavu AV ČR, předpokládá se také zapojení českých podniků. Díky zapojení do mise PLATO se budou čeští vědci podílet na analýze získaných dat, česká skupina bude také součástí PLATO PCOT (PLATO Calibration and Operations Team) týmu, který se v přípravné fázi mise PLATO bude zabývat vývojem softwaru na zpracování dat a vyhodnocováním a monitorováním stavu instrumentu.

Česká strana bude odpovídat také za zajištění přepravy 26 kamer, kterými bude sonda PLATO vybavena. Za tímto účelem česká strana dodá 33 high-tech přepravních kontejnerů, které budou muset dostát vysokým nárokům na bezpečnou přepravu kamer (vysoké požadavky na čistotu, otřesuvzdornost atd.). Dodavatel přepravních kontejnerů bude vybrán v rámci tendru vypsaném ESA, který bude omezen pouze na české firmy.

Díky tomuto příspěvku do vědeckého přístrojového vybavení mise se český tým stane součástí vědeckého konsorcia mise a bude se tak moci podílet na přípravě mise a následně bude mít exkluzivní přístup k získaným datům. Zároveň projekt umožní přímo ovlivnit dění v rámci mise PLATO, protože česká strana získá zástupce ve vědecké radě PLATO.

Exoplanety jsou aktuálně v hledáčku Vědeckého programu ESA. Na podzim 2019 bude vypuštěna mise CHEOPS, jejímž cílem bude první charakterizace známých exoplanet. Z mise CHEOPS bude těžit také mise PLATO, jíž má v roce 2028 následovat mise ARIEL, která se zaměří na výzkum atmosfér exoplanet. Zapojení do mise PLATO je první přímou českou účastí na výzkumu exoplanet.

Česká účast na misi PLATO bude podpořena ve výši téměř 840 tis. EUR z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu ESA PRODEX. Náklady na misi PLATO, které nezahrnují přístrojové vybavení a které jsou financovány z Vědeckého programu ESA, jsou odhadovány na více jak 680 mil. EUR.

V rámci Vědeckého programu ESA se aktuálně nabízí množství dalších příležitostí pro česká pracoviště a podniky.

Aktuality