3. zasedání Pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury EU-Latinská Amerika a Karibik

Brasília, 6. až 8. května 2019 – Ve dnech 6. až 8. května hostilo hlavní město Brazílie v pořadí již 3. zasedání Pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury EU-Latinská Amerika a Karibik, následované 2. seminářem na téma „Mezinárodní přístup k výzkumným infrastrukturám: spolupráce EU/LAC“. Zasedání se zúčastnilo 28 zástupů z 19 zemí EU a jihoamerického regionu. Diskutovány byly konkrétní možnosti spolupráce výzkumných infrastruktur, a to zejména s ohledem na již uskutečněné studijní návštěvy.

V regionu Latinské Ameriky se uskutečnily následující studijní návštěvy:

  • až 12. dubna 2019, Chile: Costal Marine Research Center (ECIM) a Patagonia Station for Interdisciplinary Research – za ČR se zúčastnil Manuel Acosta (CzeCOS, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.);
  • až 26. dubna 2019, Kostarika: Study Visit to the CONARE (Public Universities) Research Infrastructures – Nanotechnology (LANOTEC), Advance Computing (C.N.C.A.), Geomatics (PRIAS), Climate Observatory / Agromatics, Biotechnology (CENIBiot) – za ČR se účastnil Milan Váňa (ACTRIS-CZ, Český hydrometeorologický ústav);
  • až 26. dubna 2019, Brazílie: Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM) – synchrotron Sirius a National Institute for Space Research (INPe) – za ČR se účastnil Břetislav Šmíd (SPL-MSB, Univerzita Karlova);
  • až 15. května 2019, Argentina: Scientific-Technological Centre (CCT) CONICET, Bahía Blanca, které se ČR neúčastní.

Dosud uskutečněné studijní návštěvy se setkaly u účastníků s pozitivními ohlasy a podařilo se položit základ pro další spolupráci mezi zúčastněnými institucemi. V zemích Latinské Ameriky aktuálně probíhá intenzivní práce nad zmapováním domácích výzkumných infrastruktur a stanovením priorit pro navazování spolupráce. Jako stěžejní výzkumná témata zaznívají potraviny, energie (zejména obnovitelná) a zdraví (farmacie, biotechnologie). Mezi další oblasti zájmu náleží jazykový výzkum a kulturní dědictví. Latinskoamerické země jsou otevřené ke spolupráci v oblasti výzkumných infrastruktur, nicméně navazování konkrétní spolupráce je komplikováno absencí přehledu výzkumných infrastruktur. V případě zájmu ze strany českých výzkumných infrastruktur, je možné využít platformy pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury EU-LAC.

Příští setkání je plánováno na listopad 2019 v Mexiku. Tématem bude řízení a management výzkumných infrastruktur.

Aktuality