Náměstek Pavel Doleček zahájil česko-německou vědeckou konferenci v Brně

Brno, 16. května 2019 – Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček úvodním slovem zahájil česko-německou vědeckou konferenci se zaměřením na nanotechnologie a pokročilé materiály, která ve dnech 16. až 17. května 2019 probíhá v prostorách Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně.

Konference je pořádána pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a německého Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) v rámci Strategického dialogu vlád ČR a Spolkové republiky Německo a na 150 účastníkům z řad výzkumného sektoru a podnikatelské sféry poskytuje platformu pro rozvoj česko-německé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Ústředními tématy konference jsou pokročilé nanotechnologie, lehké funkční inženýrské materiály, průmysl 4.0, mobilita 4.0 a výzkumné infrastruktury, se zvláštním důrazem kladeným na rozvoj česko-německé spolupráce v daných vědně-oborových oblastech. Debaty aktérů probíhají v rámci plenárních zasedání a 4 paralelních diskuzních panelů za účasti předních českých a německých stakeholderů.

Náměstek Doleček na úvod konference uvedl: „Již nyní existuje řada příkladů excelentní spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi českými a německými výzkumnými organizacemi a inovativními podniky. Úkolem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je koordinátorem česko-německého strategického dialogu v těchto oblastech, je vytvářet pro budoucí rozvoj této spolupráce další, nové příležitosti. V takto nastoleném trendu budeme proto pokračovat a vědecké konference, jakou je ta dnešní, jsou bezesporu jedním z nástrojů, jejichž prostřednictvím lze spolupráci s našimi německými partnery více podporovat.“      

Na okraj konference byly uspořádány mj. i exkurze do vybraných excelentních výzkumných, vývojových a inovačních pracovišť situovaných ve Středoevropském technologickém institutu na Vysokém učení technickém v Brně, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR a ve společnostech TESCAN a Thermo Fisher Scientific, zaměřujících se na vývoj, výrobu a celosvětovou distribuci elektronových mikroskopů a další vědecké instrumentace.

Program konference je k dispozici ke stažení na jejích webových stránkách cz-de-conference.ceitec.cz.