V Brně proběhla česko-německá konference o nanotechnologiích a pokročilých materiálech

Brno, 16. až 17. května 2019 – V prostorách Středoevropského technologického institutu (CEITEC) se uskutečnila česko-německá konference se zaměřením na vědní oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů. Akce přilákala do jihomoravské metropole na 150 účastníků z české a německé výzkumné a průmyslové komunity a v rámci dvoudenního programu zprostředkovala svým aktérům platformu k vedení strategických debat o nejmodernějších trendech materiálového výzkumu, vývoje a inovací.

 Konference byla uspořádána pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a německého Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) v rámci Strategického dialogu vlád ČR a Spolkové republiky Německo a navázala tak na předešlé ročníky konané v letech 2015 v Praze a 2017 v bavorském Erlangenu.

Zahájení akce se v roli hostitele ujal prorektor Vysokého učení technického v Brně Miroslav Doupovec, načež za Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR účastníky konference přivítala zástupkyně velvyslance Christiana Markert. Jakožto garanti česko-německého strategického dialogu v oblastech výzkumu, vývoje a inovací následně vystoupili také náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavel Doleček a státní tajemník pro vzdělávání a výzkum na BMBF Georg Schütte a zhodnotili dosavadní rozvoj česko-německé vědecké a technické spolupráce s perspektivou dalšího zintenzivnění její podpory v nadcházejících letech.

Poprvé v rámci česko-německého strategického dialogu se dějištěm konferenčního setkání stalo město Brno. Jeho výzkumný a inovační potenciál, umocněný rozsáhlými investicemi do výzkumné a inovační infrastruktury za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, představil ve svém příspěvku ředitel Jihomoravského inovačního centra (JIC) Petr Chládek.

Kromě stále rostoucího významu Brna, jako nově se rozvíjejícího vědeckého a technologického centra střední Evropy, byla konference situována do jihomoravské metropole i z toho důvodu, že to bylo právě Brno, kde byl v 50. letech 20. století za působení nedávno († 2017) zesnulého celosvětově uznávaného fyzika Armina Delonga založen vědní obor elektronové mikroskopie. Ředitel TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. Jaroslav Klíma v tomto kontextu představil nastupující trendy elektronové mikroskopie, následován Martinou Kohlhuber z německé Národní akademie vědy a inženýrství.

Ústředními tématy konference, jejíž program se odehrával v paralelních panelových diskuzních blocích, byly pokročilé nanotechnologie a lehké funkční inženýrské materiály, materiálový výzkum z perspektivy Průmyslu 4.0 a Mobility 4.0 a výzkumné infrastruktury provozované v těchto disciplinárních doménách. Role koordinátorů panelů se za ČR chopili Tomáš Šikola, Josef Jančář, Pavel Václavek a Michal Urbánek z CEITEC. Jejich německými protějšky byli Andreas Leson z Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology, Karl Schulte z Hamburg University of Technology, Reiner John z Infineon Technologies AG a Norbert Huber z Helmholtz-Zentrum Geesthacht.

V průběhu plenárních zasedání byly mj. prezentovány i stávající a nově plánované možnosti finanční podpory česko-německé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na bilaterální úrovni a představeny příklady dobré praxe již rozvíjených kolaborací, z nichž jedním z nejvýznamnějších nedávných úspěchů je projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). Prostřednictvím projektu RICAIP je implementována česko-německá spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0, přičemž projekt RICAIP uspěl ve 2. kole hodnocení 2. výzvy Teaming rámcového programu Horizontu 2020 a během své realizace bude na české straně podpořen částkou přesahující výši 30 mil. EUR, čerpanou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Na okraj hlavního konferenčního programu byly pro účastníky akce uspořádány i exkurze do vybraných výzkumných, vývojových a inovačních pracovišť situovaných v CEITEC na Vysokém učení technickém v Brně, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. a ve společnostech TESCANThermo Fisher Scientific, zaměřujících se na vývoj, výrobu a celosvětovou distribuci elektronových mikroskopů a další vědecké instrumentace. Gala-večeře účastníků konference byla organizátory zasazena do ikonických prostor Hvězdárny a planetária Brno.

Bližší informace o konferenci a jejím programu jsou k dispozici ke stažení na jejích webových stránkách cz-de-conference.ceitec.cz.