Náměstek Pavel Doleček jednal s předsedkyní Rady CERN

Praha, 27. května 2019 – Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček přivítal v Praze předsedkyni Rady Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) Ursulu Bassler.

Během společného jednání byla vedena zejména debata o volbě budoucího generálního ředitele CERN a o naplňování opatření ke zvýšení přínosů členství ČR v této mezinárodní organizaci výzkumu a vývoje, jež se i tak nachází na mimořádně vysoké úrovni. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktuálně jedná např. o zvýšení počtu českých studentů v CERN a o podpoře využívání technologií CERN ze strany českých start-upů v rámci ustavovaného inkubačního centra CERN BIC v ČR. Během své návštěvy v ČR bude Ursula Bassler dále jednat i s českou výzkumnou komunitou, a to o přípravě aktualizace Evropské strategie částicové fyziky, která určí směřování tohoto vědního oboru do budoucna.

Ursula Bassler je předsedkyní Rady CERN ode dne 1. ledna 2019. Působí také jako zástupkyně ředitele francouzského Národního institutu jaderné a částicové fyziky (IN2P3-CNRS). V minulosti působila v řadě dalších výzkumných infrastruktur aktivních v oblastech částicové a jaderné fyziky (v německém DESY či ve Fermilab v USA) a ve významných poradních orgánech (např. Poradní panel k fyzice vysokých energií Ministerstva energetiky USA).

CERN je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje se sídlem ve švýcarské Ženevě, jež provozuje vůbec největší laboratoř pro výzkum fyziky částic na světě. Základním pilířem výzkumné infrastruktury CERN je urychlovač LHC, na němž jsou rozmístěné jednotlivé experimenty, resp. detektory, a to ATLAS, CMS, ALICE, LHCb a další menší detektory. ČR, resp. Československo, je členským státem CERN od roku 1991.

Aktuality