ESFRI Fórum diskutovalo strategickou roli výzkumných infrastruktur po roce 2020

Muzeum Afriky v belgickém Tervuren hostilo ve dnech 17. až 18. prosince 2019 pravidelné setkání delegátů Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Poslední letošní Fórum se zaměřilo nejen na integraci výzkumných infrastruktur do širší evropské strategie výzkumu a inovací, ale i témata genderové rovnosti nebo penzijního fondu pro výzkumné pracovníky.

Právě nyní je doba zralá, abychom reagovali z vlastního podnětu, využili zkušenosti ESFRI z posledních dvaceti let a přispěli k tvorbě nového konceptu evropského výzkumného prostoru, ERA” řekl předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.

Evropský výzkumný prostor

Evropský výzkumný prostor je koncept, který se snaží propojovat vědecké instituce a výzkum v Evropě a umožnit hladkou mobilitu vědců napříč státy. Až dosud se tento koncept budoval kolem priorit, ale nyní převládá tendence podporovat spolupráci mezi členskými státy postavenou na partnerstvích a kofinancování.

ESFRI v této debatě zdůrazňuje především svou politicko-strategickou roli, v rámci které identifikuje klíčové výzkumné infrastruktury nepostradatelné pro evropskou vědu a napomáhá propojování služeb výzkumných infrastruktur napříč vědními obory. Taková propojení pak mohou přispět k řešení velkých společenských výzev v oblasti energetiky, zdraví nebo životního prostředí. Důležitým tématem je i propojení výzkumných infrastruktur se vzdělávacími aktivitami, a to nejen na úrovni univerzit, ale i vzdělávání manažerů a techniků výzkumných infrastruktur a celoživotního vzdělávání.

Gender a věda

Evropským tématem je také stále otázka genderové rovnosti. Na nejdůležitější aspekty upozornila během ESFRI Fóra socioložka a vedoucí Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu AV ČR Marcela Linková. “Pouhé řešení počtů žen ve výzkumných organizacích není dostatečné. Důležité je se zamyslet, jak hodnotíme a organizujeme práci žen ve výzkumu a jakým způsobem kombinujeme kariéru a rodičovství,” řekla Marcela Linková.

Na genderovou rovnost odkazuje i ESFRI Fórem schválený report k monitorování výkonnosti výzkumných infrastruktur. Diskuze k implementaci výsledků reportu budou pokračovat na příštím ESFRI Fóru v březnu v Záhřebu.

Odchod do penze

Slaven Misljencevic z Evropské komise prezentoval během ESFRI Fóra další možnost, která napomáhá mobilitě vědců v Evropě. Je jí soukromý Evropský důchodový fond pro výzkumné pracovníky (Pan-European Pension Fund for Researchers, RESAVER – Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions), který nabízí tři důchodové pilíře spoření. Mezi jeho hlavní výhody patří přenositelnost, nebyrokratické prostředí a atraktivní a transparentní prostředí příspěvků.

Jeden z posledních příspěvků ESFRI Fóra se věnoval aktivitám Společného výzkumného střediska, které poskytuje Komise nezávislé vědecké poradenství. Současně však provozuje téměř šedesát výzkumných infrastruktur, které plánují v co největší míře zpřístupňovat i externím uživatelům.

MYRRHA

Po skončení jednání ESFRI Fóra měli delegáti možnost navštívit výzkumný jaderný reaktor MYRRHA, který by měl především přispět k vývoji řešení problematiky jaderného odpadu a výzkumu hlubinného úložiště. Spuštění podkritického systému se plánuje na rok 2026.

Autor: Vladka Coufalova

 

Foto: StR-ESFRI