4. zasedání Pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury EU – Latinská Amerika a Karibik

Ve dnech 26. až 28. listopadu 2019 hostilo hlavní město Kostariky San José 4. zasedání Pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury ve formátu EU – Latinská Amerika a Karibik, doprovázené seminářem na téma řízení výzkumných infrastruktur. Na základě úvodní přednášky prof. Marialuisy Lavitrano byly diskutovány příklady dobré praxe v nastavení organizační struktury a řízení výzkumných infrastruktur, včetně možných typů právnických osob. Ty byly následně debatovány na dvou konkrétních příkladech výzkumných infrastruktur, a to LifeWatch ERIC a CeNAT (Centro Nacional de Alta Tecnología).

Během setkání Pracovní skupiny byly prezentovány také dosavadní výsledky uskutečněných studijních návštěv. V rámci nich navštívili zástupci evropských výzkumných infrastruktur 5 vybraných výzkumných infrastruktur v Latinské Americe a zástupci latinsko-amerických výzkumných infrastruktur 4 výzkumné infastruktury evropské provenience, působící v oblastech klinických testování, superpočítačů, solární energie a biodiversity. Tyto návštěvy již vedly v několika případech rovněž k navázání dlouhodobější meziregionální spolupráce.

V zemích Latinské Ameriky aktuálně dochází k intenzivnímu mapování výzkumných infrastruktur. Jejich přehled je postupně publikován na webových stránkách http://celac.d2c2.gub.uy/en/home-page/. Vzniklo též Latinsko-americké strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (LASF4RI), inspirované Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Bližší informace o spolupráci zemí EU a Latinské Ameriky v oblasti výzkumných infrastruktur jsou dostupné na webových stránkách https://www.eucelac-platform.eu/.

Photo: LifeWatch ERIC

Aktuality