ČR si připomenula 15 let členství v Evropské kosmické agentuře

V pondělí 27. listopadu 2023 se uskutečnila konference k výročí 15 let od vstupu ČR do Evropské kosmické agentury (ESA), kterou pořádalo Ministerstvo dopravy. Za MŠMT se konference zúčastnila vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová. ČR se stala členskou zemí ESA k 12. listopadu 2008.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) již od poloviny 90. let 20. století, kdy nejprve vyjednávalo Rámcovou dohodu o spolupráci ČR s ESA, zajišťovalo naplňování před-vstupní spolupráce ČR jako Evropského spolupracujícího státu a následně společně s Ministerstvem dopravy vyjednávalo vstup ČR do ESA.

Jádrem spolupráce MŠMT s ESA je podpora programů z oblasti výzkumu a vývoje (VaV), na které MŠMT přispívá kolem 14,2 mil. EUR ročně (tj. cca 360 mil. Kč), a to na povinné aktivity, což je zejména Vědecký program, a další volitelné programy, zejména program vývoje vědeckých přístrojů PRODEX. Díky této podpoře se české výzkumné organizace a podniky zapojují do nejvýznamnějších vědeckých misí realizovaných v celoevropské spolupráci.

Představa mise Solar Orbiter zdroj: ESA/ATG medialab; Parker Solar Probe: NASA/Johns Hopkins APL

Významná je zejména česká účast na misích Solar Orbiter, která byla vypuštěna v únoru 2020 a na které se české výzkumné organizace a firmy podílely 5 projekty na 4 vědeckých přístrojích, další české firmy pak získaly zakázky přímo na stavbě samotné sondy, a JUICE, tj. sondě k Jupiteru, vypuštěné v dubnu tohoto roku, na které se české výzkumné organizace podílely dvěma projekty přístrojového vybavení a opět řada českých firem získala na projektu zakázky. V obou případech se jednalo o cca 170 mil. Kč, které se na projektech a zakázkách vrátily do českých vědeckých pracovišť a firem.

Česká účast ve VaV programech ESA se však neomezuje pouze na tyto dvě mise – čeští vědci jsou již zapojeni téměř do všech připravovaných misí Vědeckého programu ESA, jako je chystaná gravitační observatoř LISA, rentgenový teleskop ATHENA, lovec komet Comet Interceptor, či mise PLATO a ARIEL, které umožní zkoumat planety mimo naší sluneční soustavu.

(Start mise JUICE, zdroj: ESA – S. Corvaja)

Jak na konferenci zdůraznila vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Radka Wildová, toto intenzivní zapojování do vědeckých misí ESA bylo v roce 2021 velmi oceněno mezinárodním expertním panelem v rámci hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích VaVaI a po této stránce tak byla česká účast v ESA hodnocena jako velmi zdravá. To se týká také zájmu o využití získaných dat, kdy se čeští vědci podílejí na více jak 1,2 % publikací založených na datech z Vědeckého programu ESA (oproti cca 1 % podílu ČR na rozpočtu ESA).

ESA je mezinárodní organizace zaměřená na spolupráci v kosmickém výzkumu a při vývoji kosmických technologií a jejich využití v aplikacích. Příspěvek MŠMT na programy ESA z oblasti výzkumu a vývoje dosáhne v roce 2023 výše 14,2 mil. EUR. Celkový příspěvek ČR do ESA, tj. včetně příspěvků Ministerstva dopravy, dosáhne v roce 2023 výše 62 mil. EUR.