Infrastruktura „European Social Survey“ oslavila 10 let od založení ERIC

Infrastruktura European Social Survey (ESS) slaví 10 let od chvíle, kdy se stala Konsorciem evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). Na základě žádosti podané Evropské komisi, kterou jménem dalších 14 zemí včetně České republiky podalo Spojené království, byl ESS 30. listopadu 2013 udělen status ERIC. Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) je specifická právní forma, která usnadňuje zřizování a provozování výzkumných infrastruktur evropského zájmu.

Pic1_European Social Survey

European Social Survey poskytuje přesné údaje o hodnotách, názorech, postojích a přesvědčeních evropských občanů, a je tak základem spolehlivých a rozsáhlých informací. Velmi užitečné mohou být akademicky rigorózní datasety nadnárodního charakteru jak pro akademiky, tak pro tvůrce politik, zástupce občanské společnosti, novináře i širší veřejnost. Údaje ESS shromážděné od roku 2002 si lze po jednoduché registraci zdarma prohlédnout nebo stáhnout.

Právní forma konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), kterou je možné ustanovit mnohem jednodušším způsobem, než tomu tak je v případně standardní mezinárodní organizace, umožňuje konsorciu sdružovat členské státy EU, přidružené země, třetí země nebo mezinárodní organizace, a zajišťuje tak poměrně silnou podporu zúčastněných stran konsorcia. Tato právní forma nabízí i další výhody, včetně daňových úlev. V návaznosti na přechod na status ERIC byla ESS Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) ve třech po sobě jdoucích cestovních mapách ESFRI (2016, 2018 a 2021) zařazena mezi kategorii „landmark“.

Pic2_ ESS – Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury od roku 2013

Professor Rory Fitzgerald, výkonný ředitel ESS ERIC, prohlásil: „Jsem velmi hrdý na to, že ESS od doby, kdy se před deseti lety stala konsorciem evropské výzkumné infrastruktury, dosáhla vynikajících výsledků. Infrastruktura je den ode dne robustnější a jsme opravdu potěšeni, že účast jednotlivých států v šetření vzrostla nad úroveň z doby před vznikem ERIC. Je nám ctí a výsadou, že můžeme reprezentovat společenské vědy mezi ostatními konsorcii ERIC a že v rámci procesu ESFRI můžeme předávat naše znalosti a zkušenosti výzkumným infrastrukturám, které mají ambice stát se konsorciem ERIC.“

ESS má v současné době nejvyšší počet členů (28) ze všech konsorcií evropských výzkumných infrastruktur napříč vědeckými disciplínami. ESS ERIC sídlí ve Spojeném království a jeho statutární sídlo se nachází na City, University of London. Česko se účastní těchto dvouletých průzkumů, které ESS vypracovává, od počátku celého rozsáhlého šetření v roce 2001. Českou účast v šetření koordinuje velká výzkumná infrastruktura CSDA/ESS-CZ, jejímž hostitelem je Sociologický ústav Akademie věd ČR, a výzkumníci tak mohou využívat srovnatelná data o českých sociodemografických charakteristikách a názorech na aktuální společenská témata (např. imigrace, klimatické změny, energetika, demokracie, ekonomická morálka, trestní právo, ekonomická spravedlnost a sociální politika).