Český sociálněvědní archiv slaví 25 let

Už čtvrt století poskytuje datový archiv své služby studentům a badatelům v oblasti sociálních věd. Konference Sociologického ústavu AV ČR připomněla počátky myšlenky sdílení vědeckých dat v devadesátých letech až po začlenění Českého sociálně vědního archivu (ČSDA) do mezinárodních konsorcií, které sdružují archivy společenskovědních dat po celé Evropě. Tématem konference byly také zastřešující myšlenky otevřené vědy, FAIR dat, zapojení do prostředí European Open Science Cloud (EOSC) a Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)

„Primárním cílem je, aby osmdesát procent vědců v České republice vědělo, kam mohou svoje data ukládat a sekundární cíl je, aby všichni vědci věděli, kde najdou data, která potřebují pro svůj výzkum,“ shrnul vizi iniciativy EOSC Luděk Matyska působící jako mandátní zástupce EOSC pro Českou republiku. Na konferenci „25 let ČSDA: Rozvíjíme spolupráci napříč vědeckými obory představil hlavní myšlenky této iniciativy, která si klade za cíl zlepšit prostředí české vědy.

Ve stejném bloku konference vystoupil Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a z pozice národního delegáta ESFR zdůraznil roli výzkumných infrastruktur nejen jako poskytovatelů dat, ale i strategických investic, které umožňují výzkumu čelit naléhavým společenským výzvám. „Sociální a humanitní vědy mají stále podstatnější roli ve výzkumu společnosti napříč Evropou,“ zdůraznil Hrušák, čímž podtrhnul roli iniciativy EOSC, která usiluje o propojení již existujících vědeckých komunit a vytvoření systému pro ukládání a sdílení vědeckých dat.

Na konferenci k oslavě čtvrtstoletí Sociologického ústavu AV ČR vystoupili také další odborníci. Svými příspěvky zdůrazňovali význam sociálních věd v dynamicky se proměňující současné společnosti jako klíčového nástroje pro porozumění a podporu jejího rozvoje. V kontextu současných výzev upozorňovali na nezbytnost mezinárodní spolupráce jako nezbytné cesty k porozumění rychle se měnícímu světu. A zvláštní důraz opakovaně kladli na otevřenou vědu její principy, které mohou fungovat jako posilující faktor a nikoli překážka ve výzkumu.


První veřejný datový archiv sociálních věd vznikl v roce 1998. Impuls k jeho vzniku dal Jindřich Krejčí, dnes ředitel Sociologického ústavu AV ČR, který usiloval o naplnění vize institucionální archivace, kurátorství a managementu sociologických dat v České republice. Postupně se archiv zapojil do mezinárodního systému sdílení dat, když se stal členem Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA). Od roku 2010 má ČSDA své místo na české mapě velkých výzkumných infrastruktur, což je klíčové pro získání financování. Ve svém katalogu archiv aktuálně nabízí 1100 datových souborů a registruje 4860 uživatelů. ČSDA stále rozšiřuje svoje portfolio a připravuje vzdělávací workshopy zaměřené na management a správu sociálněvědních dat.

29. 11. 2023 Mgr. Vladimíra Coufalová

Zdroj: https://www.eosc.cz/novinky-a-akce/clanky/socialnevedni-archiv-25-let