ESA připravuje s českou podporou „stíhače komet“

Výborem pro Vědecký program Evropské kosmické agentury (ESA) byla dne 19. června 2019 vybrána první tzv. „rychlá mise“ Vědeckého programu ESA s názvem „Comet Interceptor“. Mise, která bude složena z 3 sond, má za cíl prozkoumat dosud neobjevenou kometu či jiný interstelární objekt, např. podobný objektu „Oumuamua“, který právě vstupuje do vnitřní sluneční soustavy.

Comet Interceptor bude po startu „zaparkován“ v libračním bodě L2, který je vzdálen od Země 1,5 mil. km, kde bude vyčkávat na nasměrování ke svému dosud neznámému cíli. Po svém vyslání mise provede průlet kolem svého cíle, před čímž se 3 sondy oddělí a budou tak moci provést simultánní pozorování z většího množství bodů v okolí komety či jiného objektu. Z těchto dat bude moci být následně vytvořen 3D profil tělesa, které obsahuje materiál z počátků sluneční soustavy.

Comet Interceptor je „rychlou“ misí, misí nové třídy „F“. „Rychlá“ v tomto případě odkazuje na dobu, za kterou musí být mise připravena – od výběru po letovou připravenost nesmí přesáhnout dobu 8 let. Comet Interceptor má startovat v roce 2028 jako spolupasažér mise střední třídy ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey), která se zaměří na výzkum exoplanet.

Cíl výzkumu nemusí být v žádném případě známý už v průběhu přípravy mise. Comet Interceptor může být připraven vyčkávat ve vesmíru na vhodný objekt k průzkumu. Očekává se, že mise bude ukončena do 5 let od startu. Díky vyčkávání v kosmickém prostoru bude poté moci Come Interceptor prozkoumat kometu anebo jiný objekt, který vnitřní sluneční soustavu navštěvuje poprvé. Takovéto objekty byly v minulosti objeveny pouze několik měsíců či let předtím, než se přiblížily Slunci na nejkratší vzdálenost, což je nedostatečný čas k vývoji a vynesení průzkumné sondy.

Na přípravě návrhu mise Come Interceptor se podíleli vědci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, kteří by se měli zapojit také do přípravy vědeckého vybavení mise. Vědecký program ESA aktuálně nabízí řadu dalších příležitostí pro české vědce a podniky.