Konsorcium CESSDA ERIC bude mít již 20 členů

Bergen, 13. června 2019 – V Norsku – hostitelském státu statutárního sídla konsorcia CESSDA ERIC (Council of European Social Science Data Archives) – se uskutečnilo 5. zasedání valného shromáždění této právnické osoby. CESSDA ERIC je evropskou sociálněvědní výzkumnou infrastrukturou, jejímž cílem je provozovat sociálněvědní datové archivy, propagovat výzkumné výsledky dosažené na poli společenských věd a podporovat sociálněvědní výzkum na mezinárodní úrovni.

V průběhu zasedání byla diskutována zejména budoucí strategie rozvoje činností CESSDA ERIC. Za nové členy konsorcia byly přijaty Řecko a Severní Makedonie. CESSDA tak bude sdružovat 20 členských států, přičemž vstup dalších členů do CESSDA ERIC se očekává i v budoucnu.

CESSDA i nadále úspěšně spolupracuje s iniciativou EOSC (European Open Science Cloud) – v listopadu roku 2018 získala zastoupení ve Výkonné radě EOSC a počátkem roku 2019 se stala koordinátorem tzv. SSHOC projektu (Social Sciences and Humanities Open Cloud). V roce 2018 se CESSDA zapojila také do Aliance pro sociální a humanitní vědy (EASSH).

CESSDA přijala roku 2017 právní rámec evropského konsorcia výzkumné infrastruktury (ERIC), přičemž ČR byla jedním ze zakládajících členů tohoto konsorcia. Zapojení ČR do CESSDA ERIC je zabezpečováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury CSDA (Český sociálněvědní datový archiv), jejímž koordinátorem je Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. CSDA je českým národním centrem datových služeb v sociálních vědách, jež shromažďuje, zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich budoucího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách.