ČR požádala o členství v konsorciu DARIAH ERIC

Praha, 14. června 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně požádalo o vstup ČR do konsorcia evropské výzkumné infrastruktury DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Českým národním koordinátorem výzkumných aktivit rozvíjených v rámci DARIAH ERIC se stane velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, jejíž hostitelskou institucí je Univerzita Karlova.

Hlavním posláním DARIAH ERIC je podpora a rozvoj digitálního výzkumu v oblasti umění a humanitních věd a rozvoj vzdělávacích činností v daných vědních oborech. DARIAH ERIC poskytuje digitální nástroje pro výzkum a sdílí výzkumná data v režimu politiky otevřeného přístupu. Tím zvyšuje jejich dostupnost a využitelnost a vytváří podmínky pro mezinárodní srovnávací výzkum. V současnosti sdružuje DARIAH ERIC již 17 evropských států, přičemž jeho statutární sídlo se nachází v Paříži ve Francii.

ČR se bude na výzkumných činnostech DARIAH ERIC podílet prostřednictvím projektu velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), jejímž koordinátorem je Univerzita Karlova. LINDAT/CLARIAH-CZ sdružuje celkem 11 výzkumných institucí ČR působících v humanitních a uměleckých oborech, jakými jsou jazykověda, historie, historická bibliografie, kultura, věda o kultuře, historie umění, filozofie, filmová kultura, vizuální umění, muzikologie, historie hudby, etnologie, folklór, archeologie a další interdisciplinární vědní obory. Nad rámec toho je LINDAT/CLARIAH-CZ také společným distribuovaným národním uzlem ČR v konsorciu evropské výzkumné infrastruktury CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

V Evropě již bylo ustaveno 20 konsorcií evropských výzkumných infrastruktur s právním rámcem ERIC. ČR je aktuálně členským státem 12 z nich.