Jednání valného shromáždění konsorcia ICOS ERIC v Praze

Ve dnech 17. až 18. května 2022 se v Praze uskutečnilo 16. zasedání valného shromáždění konsorcia ICOS ERIC, řídícího činnosti evropské výzkumné infrastruktury ICOS (Integrated Carbon Observation System). Setkání se konalo v prostorách Apollonova sálu ve vile Lanna, konferenčního a hotelového zařízení Akademie věd ČR.

Vila Lanna

Volba nového předsedy valného shromáždění

Dne 18. května 2022 byl jednomyslně zvolen valným shromážděním nový předseda Christian Plass-Dülmer, německý delegát Spolkového ministerstva pro digitalizaci a dopravu. Nahradil tak ve funkci Jean-Marie Flauda, který tuto funkci vykonával od roku 2015.

Velká výzkumná infrastruktura CzeCOS – Experimentální pracoviště Bílý Kříž

Nové měřící stanice

Pracovníci konsorcia ICOS ERIC představili 13 nových stanic pro měření skleníkových plynů, které prošly velmi náročnou procedurou zabezpečení kvality standardizované produkce dat ICOS, přičemž jim bylo jednomyslně schváleno udělení certifikace ICOS ERIC. Dvě z těchto nových stanic jsou experimentální pracoviště Bílý Kříž a ekosystémová stanice Lanžhot. Na stanicích probíhá výzkum lokálních ekosystémů s cílem modelovat budoucí chování v podmínkách měnícího se klimatu. V případě pracoviště Bílý Kříž se jedná o smrkový les, v případě stanice Lanžhot o lužní les.

Všechny stanice či pracoviště, které provozuje velká výzkumná infrastruktura CzeCOS, jejíž hostitelskou institucí je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., jsou součástí evropské infrastruktury projektu ICOS. Prošly tak procesem zajištění kvality standardizované produkce dat ICOS a byla jim tedy udělena certifikace ICOS ERIC. Kromě pracovišťě Bílý Kříž a stanice Lanžhot se jedná o ekosystémovou stanici Třeboň a atmosférickou stanici Křešín u Pacova.

Konsorcium ICOS ERIC prostřednictvím svých národních sítí provozuje aktuálně celkem 149 měřících stanic ve 13 zemích, z toho 104 je certifikovaných pro měření skleníkových plynů. Stanice monitorují koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a toky uhlíku mezi atmosférou, zemským povrchem a oceány.

Velká výzkumná infrastruktura CzeCOS – Ekosystémová stanice Lanžhot

Projekt ICOS Cities PAUL

Generální ředitel konsorcia ICOS ERIC Werner Kutsch oznámil, že projekt PAUL (Pilot Application in Urban Landscapes) byl zahájen v listopadu 2021. Projekt financovaný z rámcového programu Horizont 2020 se zaměřuje na vývoj systému měření skleníkových plynů v městských oblastech, a jeho cílem je spojit a vyhodnotit různé přístupy k měření a ze zbytků oxidu uhličitého v atmosféře určit emise související s fosilními palivy. Pro testování různých přístupů k měření v různých oblastech byla vybrána tři města odlišné velikosti: Paříž, Mnichov a Curych. Pro zvýšení dopadu a ujištění, že vyvinutý koncept bude aplikovatelný na více místech ve světě se k výzkumu připojilo dalších 12 měst a mezi nimi i Brno.

Logo ICOS Cities