Ze SHARE-ERIC se stává dlouhodobé konsorcium

Největší evropská panelová sociálněvědní studie The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) je výzkumnou infrastrukturou pro studium účinků zdravotních, sociálních, ekonomických a environmentálních politik v průběhu života evropských občanů i s přesahem mimo Evropu. Od roku 2004 do současnosti bylo v devíti vlnách sběru dat provedeno 530 000 hloubkových rozhovorů se 140 000 osobami ve věku 50 let a více z 28 evropských zemí a Izraele. Podle současných stanov konsorcia by SHARE ukončilo svou činnost v roce 2024 desátou vlnou sběru dat. SHARE však trvale zvyšuje svou produktivitu rozvojem vědeckých výstupů a podporou pro poradenství k politice založené na důkazech. Na zasedání Rady SHARE-ERIC dne 17. května 2022 proto členové Rady SHARE-ERIC jednomyslně přijali rozhodnutí prodloužit trvání SHARE-ERIC i po roce 2024.

Jsme velice rádi, že členové Rady potvrdili své odhodlání k pokračování projektu SHARE po roce 2024. Zamýšlená budoucí vědecká agenda SHARE bude podporovat výzkumné pracovníky a tvůrce politik poskytováním dat a výzkumem naléhavých výzev, jako jsou demografické změny, zdravotní prevence a nerovnosti. Naším posláním je i nadále vytvářet mnoho cenných výstupů pro akademický výzkum a politická doporučení založená na datech,“ říká výkonný ředitel SHARE-ERIC Axel Börsch-Supan.

Multidisciplinární výzkum

 V roce 2011 se SHARE stalo vůbec prvním konsorciem evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) v EU. V uplynulých letech SHARE mnohokrát prokázal svůj význam. ČR představuje jednoho ze zakládajících členů konsorcia. ČR se prostřednictvím svého uzlu SHARE-CZ účastní dvouletých sběrů dat SHARE a nabízí českým výzkumníkům možnost umístit vlastní otázky do dodatečného papírového dotazníku. Devátá vlna SHARE-ERIC byla zahájena dne 21. října 2021. Rozhovor je opět doplněn o národní drop-off dotazník a v této vlně také o test kognitivních schopností některých respondentů (Harmonizovaný protokol hodnocení kognitivních schopností, HCAP). Kromě ČR se HCAP sbírá i v dalších čtyřech zemích spolupracujících v rámci SHARE. Terénní šetření provádí agentura SCaC.

SHARE-ERIC